Tag: nét đẹp văn hóa

Những câu chuyện ẩn chứa sau nét đẹp văn hóa của tổ tiên

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Chim có tổ, người có tông” đã nói lên đạo lý hết sức bền vững của dân tộc. Để rồi trên cơ sở đó việc kế thừa và phát huy những nét đẹp văn hóa do tổ tiên để lại đã trở thành những nghi thức, những tập tục truyền từ đời này sang đời khác.
16:01 14/02/2019