Phật Giáo

Nét độc đáo của công trình bản đồ Mười Pháp Giới

Thứ năm, 17/12/2012 | 16:47

Nét độc đáo còn ở chỗ phái bên ngoài ngôi nhà các mái tầng dưới là tám mái, còn tầng trên cùng là bốn mái. Bên trong lấy từ ý tưởng của các Cụ tổ ngày xưa đã vẽ nhà Đại Tạng Kinh chung trong sách Kinh chính là ngôi Tháp gồm mười tầng

Anh Minh

Tin liên quan