Phật Giáo

New Zealand: Phật Quang Sơn năm mới tinh tấn tu trì “Nhất bộ nhất bái”

Thứ năm, 12/01/2015 | 13:06

Niệm Phật một câu tội diệt hằng sa, Lễ Phật nhất bái phúc sinh vô lượng. Năm cũ đã qua, bước sang năm mới 2015, bắc đảo Phật Quang Sơn (New Zealand) tổ chức niệm Phật, nhất bộ nhất bái, cầu nguyện năm mới vạn sự cát tường, an khang thịnh vượng.

 
Pháp sư Mãn Tín trụ trì bản tự Phật Quang Sơn nói rằng: “Hằng năm cứ đến sang năm mới, toàn thể tăng ni, phật tử tứ chúng đạo tràng Phật Quang Sơn, New Zealand, đều duy trì truyền thống “Nhất bộ nhất bái" trong nghi thức Triều Sơn Lễ Phật Thánh.
 
 
Công năng Lễ lạy Triều sơn giúp tập khí phiền não mòn dần, quang minh chiếu diệu, thân chứng Bồ đề. Triều Sơn lễ bái chiết phục ngã mạn của chính mình, thân hành lễ bái, khẩu niệm hồng danh chư Phật, ý thành tâm sám hối, tam nghiệp thanh tịnh, nghiệp chướng tiêu trừ, phúc tuệ tăng trưởng. Khi Lễ bái Triều Sơn, rèn luyện ý chí nghị lực, tiến tu lục độ ba la mật, thành tựu hạnh nguyện Bồ tát đạo”.

Thích Vân Phong
Thích Vân Phong
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z