Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 07/04/2022, 16:01 PM

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện!

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện giúp cho mỗi người an yên trong đời sống thường ngày. Nhưng biết được thiện hay bất thiện đều là tiến trình của nhân quả để không dính mắc vào chúng, ấy mới là việc của người tu tập giải thoát.

Nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện giúp cho mỗi người an yên trong đời sống thường ngày. Nhưng biết được thiện hay bất thiện đều là tiến trình của nhân quả để không dính mắc vào chúng, ấy mới là việc của người tu tập giải thoát.

Bạn bè, công việc, gia đình, các mối quan hệ...giúp cho mỗi người có động lực sống trong cuộc sống bình thường. Nhưng đối trước sự bệnh và sự chết, chỉ có duy nhất nội tâm của mỗi người tự giúp mình biết cách đối diện sao cho bớt đau khổ.

Ai biết từ bỏ nhiều, người ấy có nhiều sự an lạc, ai dính mắc nhiều, người ấy còn chịu nhiều khổ đau.

Ai biết từ bỏ nhiều, người ấy có nhiều sự an lạc, ai dính mắc nhiều, người ấy còn chịu nhiều khổ đau.

Khó khăn, thách thức, đau khổ giữa vô thường là cơ hội giúp cho mỗi người nhận ra những giá trị chân thật của đời sống bình thường.

Ai biết từ bỏ nhiều, người ấy có nhiều sự an lạc, ai dính mắc nhiều, người ấy còn chịu nhiều khổ đau. Đó là quy luật tự nhiên không cần ta can thiệp chỉ trích hay tán dương. Mỗi người đều chịu hệ quả với thân, khẩu, ý nghiệp của chính mình đã gây ra.

Ai biết thanh tịnh tâm, người ấy lìa trói buộc. Ai có được trí tuệ, người ấy hết si mê.

Giữa trần gói mộng vinh hoa

Quên rằng tất cả chỉ là mượn vay

Tham, sân, si - nhốt thân này

Ngày vô thường gọi, vẫy tay chẳng đành.

Phước thay! ai tỏ hư danh

Về ươm lại nụ an lành trong tâm.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tu tịnh khẩu là tu như thế nào?

Gieo mầm thiện 14:25 26/06/2022

Hỏi: Con thưa Thầy, con nghe nói là có pháp tu tịnh khẩu, vậy tu tịnh khẩu là tu như thế nào thưa Thầy?

Niệm Phật thế nào để phước sanh vô lượng?

Gieo mầm thiện 14:13 26/06/2022

Có một pháp, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhứt hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật.

Thế nào là kính trọng kinh pháp?

Gieo mầm thiện 13:07 26/06/2022

Kinh sách ghi lại lời dạy vàng ngọc của Đức Phật, thực sự quý báu trong đời nên gọi là Pháp bảo. Người đệ tử Phật nhờ đọc kinh sách mà biết được lời Thế Tôn dạy, biết pháp để tu nên chúng ta luôn trân trọng, kính quý và biết ơn giáo pháp.

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ bi và trí tuệ

Gieo mầm thiện 10:55 26/06/2022

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đối, vững chắc về tâm linh và đạo đức muôn đời của nhân loại.