Tag: Ngôn ngữ văn học Phật giáo Nguyên thủy Theravada

Kinh văn Phật giáo nguyên thủy Theràvada - khởi nguồn của dòng văn học Phật giáo

Kinh văn Phật giáo Nguyên thủy Theravada dung chứa trọn vẹn lời dạy của Đức Phật Siddhattha Gotama là một trong những nền văn học cổ Ấn Độ ra đời vào thế kỉ thứ 6 TCN.
19:30 24/06/2019