Phật Giáo

Phận gái

Thứ năm, 20/10/2016 | 13:46

Phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha?/Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà/Hai đường dâu, vãi không đi khỏi/Một bước đạo, đời phải bước qua

PHẬN GÁI

Phận gái dễ nào dưỡng mẹ cha?
Thủy chung lần lượt cũng lìa nhà.
 
Hai đường dâu, vãi không đi khỏi
Một bước đạo, đời phải bước qua

Xách gói tùng phu kêu xuất giá
Mang y đầu Phật gọi ly gia
Khổ vui hai nẻo cần phân rõ
Để uổng một đời rụi cánh hoa.


HAI ĐIỀU VUI KHỔ

Xuất gia, xuất giá cũng đồng đi,
Hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ!
Lối đạo trở về nơi tịnh lạc,
Đường đời đưa đến chốn sầu bi.

Phật Tiên đắc nhập tâm nhàn rỗi,
Thê thiếp lâm vào tánh mạng suy.
Nữ giới hỡi ai người trí giả,
Phu nhân há sánh với bần Ni?


Trích trong tập "Tứ kệ tĩnh tâm"
Nguồn: http://anhnhiendang.com/Chi-Tiet-Thu-Vien-Chanh-Phap/51/Tu-Ke-Tinh-Tam-(Phap-Su-Giac-Nhien-Bien-Tap).html
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z