Phật

Thứ năm, 14/11/2018 | 12:28

Phật ngồi trên sườn núi,/Nhìn xuống đường bụi mù,/Phật đang nghĩ gì thế nhỉ!/Thương con người ngược xuôi?

 
Phật ngồi trên sườn núi,
Nhìn xuống đường bụi mù,
Phật đang thiền mặc định!
Thương chúng sinh ngược xuôi?

Văn Biển
Văn Biển
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ