Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 17/10/2018, 10:51 AM

Vũ trụ chuyển mình (P.1)

Tỳ kheo tin Phật có trong tâm/Quên lãng trần gian niệm pháp âm/Giác đạo viên minh sinh tử đoạn/Hoát nhiên khai ngộ Phật là tâm.

Vĩnh kiếp liễu nhiên thuấn nhã đa tánh
Chung thân an định thước ca la tâm.

Từng cánh sao rơi
Từng cánh sao rơi
Không gian bát ngát
Lung linh tuyệt vời.

Thơ tôi nho nhỏ
Hoa nở ven đồi
Trăng vàng sáng tỏ
Sao hiện đầy trời.

Vũ trụ chuyển mình

Khoe sắc hương muôn hoa trong ngự uyển
Chim hót ca tung cánh khắp ngàn phương
Bình minh lên rực sáng vạn nẻo đường
Trời đất dậy xem rồng bay phượng múa
Cánh đồng vàng ngọt ngào thơm hương lúa
Hoa bướm vui tha thướt nhởn nhơ bay
Bên suối mơ nai vàng đứng thơ ngây
Ai hát đó đang say cung huyền diệu
Suối reo vui cùng nhịp hòa âm điệu
Thơ ai ngâm nghe thanh thoát đâu đây
Rừng xanh xanh, núi trùng điệp ngất ngây
Hoa lá nở và gió ngàn múa hát
Sóng vỗ oai hùng trùng dương bát ngát
Núi đứng yên thúc suối gào thét lên
Không gian bao la diệu vợi mông mênh
Vũ trụ chuyển mình trăng sao ngời sáng.

Ước mơ

Trăng đừng lặn để đời ngời sáng
Mây đừng trôi để đời vơi u buồn
Hoa đừng tàn để đời mãi ngát hương
Mộng đừng vỡ để đời luôn diễm ảo.
Ta muốn đốt tan đi đời khổ não
Ta muốn trăng mãi mãi sáng lung linh
Ta muốn đời đẹp như ánh bình minh
Ta muốn khắp trần gian đầy ngoạn mục
Ta muốn toàn thế giới thành thiên thai
Ta muốn dẹp hết khổ lụy trần ai
Ta muốn biến Ta bà thành Cực lạc
Ta ước mơ trần gian ngời siêu thoát
Ta ước mơ thế giới ngát từ bi
Ta ước mơ người diệt tham, sân, si
Ta ước mơ đời nguôi đi thù hận
Ta ước mơ kiếp người thôi cay đắng
Ta ước mơ địa ngục thành thiên đàng
Ta ước mơ tất cả là Niết bàn
Ta ước mơ chúng sinh đều thành Phật.

Tuyệt vời

Bồ đề phiền não tại
Niết bàn sinh tử trung.

Kinh Hoa Nghiêm

Thể Niết bàn trong trầm luân sinh tử
Đạo bồ đề ngay phiền não vô sinh
Vì thế nên tôi không bỏ sinh tử
Yêu mến thiết tha trần gian khổ ải.
Ba cõi ra vào tử sinh qua lại
Tâm vui đùa trong bể khổ mênh mang
Ai cấm đây là không phải Niết bàn?
Bồ đề đạo khắp mười phương tỏa chiếu.
Ô! Đạo mầu thật bao la vi diệu!
Pháp thân trùm bát ngát khắp không gian
Gió hay trăng, trần thế hay thiên đàng
Không quái ngại, tất cả đồng một thể.
Đây nhịp mõ, đây câu kinh tiếng kệ
Đây gấm hoa, đây cung điện đế vương
Đây cơ hàn, đây sụp đổ bi thương
Đây cái thế, đây anh hùng tuấn kiệt
Đây sa cơ, đây vận cùng lực hết
Đây hằng nga, đây thượng uyển xinh tươi
Đây nghê thường, đây nhạc khúc chơi vơi
Đây hoa nở, đây tiên bay phất phới

Đây núi sông, đây trăng sao diệu vợi
Đây bồng lai, đây tiên cảnh thiên thai.
Chốn trần gia ai ngộ là Như Lai
Dù tiên cảnh ai mê thì hệ lụy
Sinh tử, Niết bàn, ngộ, mê chỉ thế
Ngay nơi đây, khi đối cảnh nơi đây
Dẹp vương mang, rũ bỏ mọi đắm say
Ô nhiễm hết thể chân như bừng hiện
Phật trong chúng sinh muôn đời bất biến
Sạch vô minh tâm ngời sáng tuyệt vời.

Đức Phật

Phật tại thế gian thường cứu khổ
Phật tâm vô xứ bất từ bi.
Đức Phật ngự trên đài sen thanh khiết
Tỏa hào quang vi diệu đại từ bi.
Bực siêu phàm đức Từ phụ Mâu Ni
Ngai vàng bỏ ngộ trần gian huyễn mộng.
Phú quí vinh hoa tâm Ngài bất động
Hưng vong suy thịnh lòng vẫn an nhiên
Vô minh tan tiêu diệt hết ưu phiền
Sống vị tha lượng từ bi mở rộng

Trí tuệ ngời như mặt trời lồng lộng
Cứu chúng sinh đang sinh tử trầm luân
Bể nghiệp chơi vơi chìm đắm gian truân
Phật lân mẫn đem thuyền từ tế độ.
Rời chốn gian nguy phong ba bão tố
Tai ương trùm chìm ngập kiếp đau thương.
Đạo pháp Ngài là đuốc sáng soi đường
Để giác ngộ cho cõi đời tăm tối
Đạo pháp Ngài là bậc thầy dẫn lối
Đưa chúng sinh lìa bể khổ sông mê
Đạo pháp Ngài chỉ bến giác quay về
Cho chúng sinh sống quang minh giải thoát
Cho chúng sinh sống hạnh phúc an lạc
Cho chúng sinh ngộ Phật tánh trân châu.
Con xin nhất tâm kính cẩn cúi đầu
Vọng bái Thế Tôn từ bi hỷ xả
Hy sinh tất cả, rũ sạch tất cả
Kiếp kiếp Ngài quyết cứu độ chúng sinh.
Phật từ bi là ánh sáng bình minh
Của thế giới đầy đau thương tang tóc
Ngập hận thù và điêu tàn chết chóc
Nước cam lồ dập tắt lửa tham sân
Phật ân cần cứu thoát kiếp phong trần
Trí tuệ tuyệt vời từ bi vô lượng
Khắp mười phương Như Lai là tối thượng
Đạo bồ đề tuyệt diệu nhất thế gian.
 
Bồ Tát

Bồ tát thanh lương nguyệt
Thường du tất cánh không.

Đức Bồ tát: Ánh trăng vàng huyền diệu!
Trí tuệ ngời, ngộ tánh tuyệt vời không
Trăng thanh lương tỏa sáng khắp non sông
Trầm lặng chiếu toàn đại dương bát ngát
Độ chúng sinh là nguyện lòng Bồ tát
Đem từ bi tế độ chốn trần gian
Diệt khổ đau trao hạnh phúc bình an
Trí siêu tuyệt sẵn hà sa phương tiện
Hằng tùy duyên không nhuộm màu thành kiến

Lượng bao dung không bỉ, thử, ngã, nhân
Hạnh nhu hòa không phẫn nộ kiêu căng
Tâm thanh tịnh không trần lao ô nhiễm
Báo Phật ân nguyện pháp luân thường chuyển
Dũng lực thừa nào quản ngại khó khăn
Đêm vô minh tỏa sáng ánh trăng Rằm
Ta bà khổ quyết xây thành Cực lạc
Chốn triền phược mở rộng đường siêu thoát
Tiên hay phàm thức tỉnh diệt đam mê
Cứu khổ, gian truân Bồ tát chẳng nề
Danh lợi, vinh quang, Niết bàn không thiết
Rọi đuốc thiêng độ quần sinh vĩnh kiếp
Thường an vui thanh thoát tâm như trăng.

Tỳ kheo

Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du.

Tỳ kheo bình bát với cà sa
Vạn lý cô thân dạo Ta bà
Thiểu dục an vui tri túc hạnh
Nhập Như Lai thất sống thiền na.

Tỳ kheo không ngã, cũng không nhân
Quên lợi, quên danh, quên vọng chân
Phú quí, vinh hoa, tình ái đoạn
Tinh tu pháp Phật báo hồng ân.

Tỳ kheo say đạo suốt đêm trăng
Quyết ngộ chân tâm vượt khó khăn
Vạn kiếp vô minh tiêu diệt hết
Viễn ly tam giới tỳ kheo tăng.

Tỳ kheo tin Phật có trong tâm
Quên lãng trần gian niệm pháp âm
Giác đạo viên minh sinh tử đoạn
Hoát nhiên khai ngộ Phật là tâm.

Tỳ kheo: Trời rực sáng phương Đông
Ngộ Phật, chúng sinh giác tánh đồng
Đốt trọn sắc không điên đảo tưởng
Niết bàn, sinh tử vốn dung thông.

Tỳ kheo giải thoát trong trần lao
Ba cõi độ sinh tự tại vào
Bi trí lưỡng toàn vui cứu khổ
Đêm về tịnh lạc với trăng sao.

Thương Mẹ

Mẹ chết con buồn hồn đắng cay
Chiều nay trời lạnh gió heo may
Trần gian hoang vắng cô đơn quá!
Chua xót con nhìn hương khói bay.

Hương khói bay, thành kính chắp tay
Nguyện linh hồn Mẹ quyện hương bay
Siêu thăng giải thoát luân hồi khổ
Cực lạc sinh về trong phút giây.

Phút giây Bồ tát hiện vô biên
Nâng lấy đài sen đón Mẹ hiền
Từ phụ Di Đà thân tiếp dẫn
Mẹ về Tịnh độ đẹp hơn tiên.

Con nhớ năm xưa Mẹ dưỡng nuôi
Cho con khôn lớn được nên người
Tảo tần lao nhọc không phiền muộn
Khi thấy con vui Mẹ mỉm cười.

Lòng Mẹ mênh mang như đại dương
Yêu con biên giới khó đo lường
Nuôi con mãn kiếp quên thân xác
Ơn Mẹ ngàn đời lòng vấn vương.

Lòng Mẹ là trời vạn nhớ thương
Vì con gánh chịu mọi tai ương
Hy sinh tất cả quên gian khổ
Lòng Mẹ là trời vạn nhớ thương.

Nhớ Mẹ

Hoang vu cảnh vắng dặm trường
Nao nao tấc dạ lòng buồn nhớ nhung.
Nhìn vào đêm tối mông lung
Khát khao tìm lại hình dung Mẹ hiền.
Không gian chìm lặng vô biên
Quyên kêu lá đổ gợi niềm nhớ thương.
Ngàn năm đơn chiếc thê lương
Người con mất Mẹ can trường quặn đau.
Ta mong bắc được nhịp cầu
Sang qua thế giới nhiệm mầu bên kia.
Khi tình mẫu tử chia lìa
Trần gian hoa lệ còn gì mà vui!
Nhìn trăng, trăng cũng ngậm ngùi
Nhìn mây, mây cũng chia phôi lạnh lùng.
Nhìn vào rừng núi muôn trùng
Cánh chim bạt gió não nùng kêu sương.
Mưa rơi tầm tã canh trường
Đêm đêm nhớ Mẹ lòng vương vương sầu.

Thao thức

Tôi là một kẻ thao thức kiếm tìm
Ngước nhìn vũ trụ mênh mang
Đất trời lồng lộng
Tấm thân bé nhỏ
Kiếp người điêu linh
Đắm chìm
Tử sinh
Triền miên bất tận vô thỉ vô chung
Không gian bao la
Thời gian vô cùng.
Tôi đứng đây
Trên quả đất này
Trong vũ trụ bát ngát mênh mông
Tôi trở thành vô cùng bé nhỏ
Nhưng dù muốn dù không
Tôi vẫn là một người trong vũ trụ
vô biên mầu nhiệm.
Đêm về tôi nhìn trăng suy nghiệm
Tự hỏi:
Tôi từ đâu đến?
Và sẽ đi về đâu?
Kiếp người là gì?
Quả đất tôi đang đứng
Mặt trời, mặt trăng và ngàn muôn tinh tú
Đang chiếu sáng ngày đêm
Trong vũ trụ bát ngát nhiệm mầu này
Những hiện thể ấy là gì?
Tại sao nó là mặt trời, mặt trăng, địa cầu,
tinh tú, mà không là thứ khác?
Trước khi chưa có ánh trăng,
Ánh trăng đã ra sao?
Sau khi ánh trăng tan hoại
Nó sẽ thế nào?
Anh và tôi.
Chúng ta đã là gì trước đây?
Sẽ là gì mai sau
Khi chúng ta nhắm mắt từ biệt cõi đời này?
Tôi nghe thời gian đang rầm rộ chuyển mình.
Như tên bay gió vút
Phút chốc chẳng dừng
Tất cả đều đang chuyển biến.
Tôi đứng nhìn trăng
Trầm tư suy nghiệm.
Bóng tôi trải dài trên mặt cỏ
Ánh trăng khuất dần tận đầu non.
Bóng tôi tan mờ
Đêm đen bao phủ.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ:
Kiếp người là gì?
Và chúng ta sẽ về đâu mai sau?

Còn tiếp...
HT.Thích Thuyền Ấn
HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

TIN LIÊN QUAN

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh trao 560 triệu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Minh Hóa

Văn hóa 15:16 19/08/2022

Đại đức Thích Trúc Thái Minh cùng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình trao 560 triệu cho gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Minh Hóa

Chân lý nằm ở những điều giản dị

Văn hóa 15:14 19/08/2022

Cuộc sống là chuỗi tiếp nối những ngày tháng sinh hoạt đời thường, thông qua ba hành là khẩu hành nói năng, thân hành thực hiện, ý hành nghĩ suy.

Phát hiện người đóng giả nhà sư khất thực khắp Quảng Nam, Đà Nẵng

Văn hóa 14:48 19/08/2022

Ngày 18.8, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa phối hợp ngăn chặn một nam thanh niên đóng giả nhà sư khất thực khắp Quảng Nam – Đà Nẵng, lợi dụng lòng hảo tâm để trục lợi hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Lên chùa giỗ mẹ - giản dị và ấm cúng

Văn hóa 10:25 19/08/2022

Lên chùa giỗ mẹ - nghe có vẻ buồn, nhưng thực tế cả gia đình cùng cầu siêu, vui vẻ nấu tiệc chay như di nguyện của mẹ, con cháu sum họp hoan hỉ, ngập tràn ấm cúng, yêu thương.