Tag: Phật giáo và biến đổi khí hậu

5 hành động thực tiễn Phật giáo để đối diện với biến đổi khí hậu

Chúng ta đang phải đối diện với một sự thật thảm khốc, hành tinh đang nóng lên, cuộc sống bị đe dọa và mất mát...Đó là cách biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Trước hiện trạng đó,  nữ Tiến sĩ Willa B. Miller đã đưa ra 5 công thức cho các hành động thực tiễn.
15:02 15/05/2019