Tag: Phong trào chấn hưng Phật giáo

Đại sư Trí Quang là nhà chính trị hay nhà tu hành?

Mọi võ đoán, áp đặt, nguỵ biện Đại sư Trí Quang tiếp tay cho chính quyền sau năm 1975 là những điều mà những người phục hưng chủ nghĩa độc tài Ngô Đình Diệm đã cố tình dựng chuyện, nói sai lịch sử, muốn làm giảm đi giá trị đóng góp của Đại sư Trí Quang cho phong trào Phật giáo năm 1963.
11:41 04/12/2019

Trí Quang tự truyện: 'không vẫn hoàn không'

Trí Quang Tự Truyện viết ra để ghi lại những chuyện đời thường của chính tác giả. Nhưng tất cả đều không vượt ra ngoài tự tánh của chư pháp “không lại hoàn không” và tác giả đã hành xử; đã sống và viết trong cái không mênh mông rỗng lặng đó.
09:01 13/11/2019