Phật Giáo

Quảng Ninh: Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX

Thứ năm, 23/12/2017 | 06:54

Sáng ngày 4/11/Đinh Dậu (21/12/2017), BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX tại chùa Trình, (phường Phương Đông, Tp.Uông Bí).

Đại giới đàn do BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức được mang tên Trúc Lâm Tam Tổ với hạnh nguyện các giới tử luôn luôn học tập tấm gương hạnh tuệ của ba vị Tổ sư Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử: là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Tôn Giả Pháp Loa và Tôn Giả Huyền Quang; từ đó phấn đấu trên con đường tu học, phụng sự đạo pháp và dân tộc, kế truyền mạng mạch Phật pháp của lịch đại Tổ sư, viết tiếp trang sử vẻ vang của Phật giáo Việt Nam.

Ban Kiến đàn cung an chức sự, Hội đồng Giới sư Tăng cung thỉnh HT.Thích Thanh Dũng, Phó Pháp chủ GHPGVN làm Hòa thượng đương vi Đàn đầu; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch HĐTS ngôi Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch HĐTS ngôi Giáo thọ A-xà-lê và 7 vị làm Tôn chứng Tăng-già: TT.Thích Đạo Quang, TT.Thích Thanh Quyết, TT.Thích Thiện Hưởng, TT.Thích Thanh Hùng, ĐĐ.Thích Đạo Hiển, ĐĐ.Thích Thanh Lịch, ĐĐ.Thích Hiển Thiện.

Hội đồng Giới sư Ni cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Bản làm Đàn đầu. Ni trưởng Thích Đàm Thanh làm ngôi Yết ma. Ni sư Thích Hạnh Nhã làm ngôi Giáo thọ và 7 vị làm Tôn chứng Tăng-già: Ni sư Thích Đàm Minh, Ni sư Thích Tịnh Nguyệt, Ni sư Thích Đàm Hướng, Ni sư Thích Đàm Thục, Ni sư Thích Đàm Đạt, Ni sư Thích Đàm Huy, Ni sư Thích Tịnh Nguyên.

Tổng số lượng giới tử tại Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ IX năm nay là 205 giới tử. Trong đó có 57 giới tử tỳ kheo và 63 giới tử tỳ khiêu ni, 44 giới tử Sa-di và 44 giới tử Sa-di-ni. Trong tỉnh là 132 giới tử, ngoài tỉnh là 73 giới tử. 

Sau khi cung an chức sự tất cả các vị nghiệp sư của giới tử đã đảnh lễ Hội đồng Giới sư. Tất cả các giới tử cầu thọ tỳ khiêu, tỳ khiêu ni, Sa di, Sa di ni đã làm lễ Hội đồng Giới sư.

Tại chùa Trình Hội đồng Giới sư Tăng đã trao truyền giới pháp cho 57 giới tử Tỳ kheo và 44 giới tử Sa di. Tại nhà Tổ chùa Trình Hội đồng Giới sư Ni đã trao truyền giới pháp cho 63 giới tử tỳ khiêu ni và 41 giới Sa di ni.
 
Các giới tử đã được Chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh, chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện.

Tịnh Cường
Tịnh Cường
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z