Phật Giáo

Thông điệp Vesak PL. 2563 của Trung tâm Thiền học Phật giáo Quốc tế

Thứ năm, 02/05/2019 | 14:31

Chúng tôi muốn bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc thông qua nghị quyết để kỷ niệm thường niên, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là đại lễ kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật Đản sanh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn.

Niềm vui to lớn đến với chúng tôi khi được biết lễ kỷ niệm Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 - năm 2019, lần  thứ ba Việt Nam đăng cai tổ chức dưới sự lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ lớn của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV).

Chúng tôi xin chúc mừng nhân dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, những người mang dấu ấn của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Ngày Vesak LHQ (UNDV) lần thứ 16 năm 2019 cùng với chính quý vị cho hội nghị lịch sử, truyền cảm hứng và học thuật này.

Chúng tôi muốn bày tỏ những lời chúc mừng tuyệt vời tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc thông qua nghị quyết để kỷ niệm thường niên, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc là đại lễ kỷ niệm ba sự kiện trọng đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca: ngày Phật Đản sanh, ngày Phật Thành đạo và ngày Phật nhập Niết bàn, Ngài thị hiện đản sinh tại Vườn Lâm Tỳ Ni (Lubini), Nepal ngày nay.

Chúng tôi chắc chắn rằng, chủ đề chính và chủ đề phụ của hội nghị có thể là sáng tỏ những lợi ích trong các khía cạnh khác nhau của xã hội từ Phật giáo và sinh kế chân chính của thế giới loài người.

Chúc hội nghị thành công mỹ mãn, và xin vui lòng nhận lời chúc mừng chân thành của chúng tôi tại thời điểm này.

Hòa bình luôn đến với trái đất!!!

Pratek R. Tamrakar

Giám đốc

Trung tâm Thiền học Phật giáo quốc tế (IBMC)

Thong diep của IBMC

>> Sẽ ấn hành bản tin nhanh phục vụ Đại lễ Phật đản LHQ Vesak 2019

 

Vân Tuyền dịch
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z