Phật Giáo

Tổng Giám đốc, vị Bồ tát làm việc thiện

Thứ năm, 05/12/2013 | 10:22

Làm việc thiện không phân biệt sang hèn cao thấp, chúng ta làm được việc gì cũng đều là một phần công đức và dâng hiến. Trước đây có một vị Tổng Giám đốc vào chùa Nông Thiền rửa rau

Nhìn bộ dạng tay chân vụn về của cô, Tôi hỏi: "Tại sao cô ở đây rửa chén?" 

Cô ấy chỉ một người làm công quả bên cạnh và nói: "Cô này đã kêu con làm." 

Tôi lại hỏi: "Người ta có biết cô là ai không?" 

Cô trả lời: Dạ không biết, người ta chỉ nói cần người phụ công quả. Con trả lời: Tốt quá. Tôi là người công quả đây'' và thế là con vào rửa rau. 
 
Tuy nhiên, điều đáng quý là cô Tổng Giám đốc này chỉ làm công quả chớ không soi hạch.

Cho nên, nếu bạn có cơ hội làm làm vệ sinh thiện nguyện nơi nhà xí, khi đó có người hỏi: "Anh là ai, tại sao quét dọn nhà xí ở đây?" Bạn nên trả lời như vầy: "Tôi là người thiện nguyện" người ta hỏi: "Anh có phải là Tổng Giám đốc công ty gì gì đó không?" Anh có thể trả lời: "Ở ngoài thì là vậy, còn ở đây Tôi là người thiện nguyện"

Làm việc thiện thì không có cấp bậc, mọi người đều là Bồ tát hạnh. Nếu ai cũng đều làm được như vậy thì xã hội này sẽ thật sự yên lành. Chỉ mong là chúng ta làm với tinh thần thiện nguyện, dùng đây để tịnh hóa đời sống xã hội. Được như vậy chính là xây dựng Tịnh độ ở thế gian.

Pháp sư Thánh Nghiêm
Dịch lời: Tỳ kheo Minh Kiết

Pháp sư Thánh Nghiêm
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z