Phật Giáo

Tp.HCM: Hội nghị phổ biến Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo

Thứ năm, 19/01/2018 | 07:29

Sáng ngày 18/01/2018, tại nhà khách T.78 (145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3), Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UB T.Ư MTTQVN) tổ chức Hội nghị phổ biến luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với các vị chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo khu vực phía Nam (từ thành phố Đà Nẵng trở vào). Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam có sự hiện diện của HT.Thích Như Tín, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; Chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thạch Sok Xane, HT.Thích Thiện Tâm, HT.Đào Như; HT.Thích Thiện Đức, Phó ban Kiểm soát T.Ư cùng Chư tôn đức Ban Thư ký HĐTS, Ban Thường trực HĐTS, Ban, Viện T.Ư và GHPGVN Tp.HCM.
 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/11/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là đạo luật quan trọng đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của xã hội nói chung; của các tổ chức, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nói riêng. 

Theo số liệu tổng hợp của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến tháng 7/2017, Nhà nước đã công nhận 41 tổ chức thuộc 15 tôn giáo. Tổng cộng cả nước có hơn 25,3 triệu tín đồ các tôn giáo. Ước tính 95% người dân Việt Nam có tín ngưỡng, tôn giáo. Các tôn giáo ở Việt Nam hiện nay có trên 80.000 chức sắc, nhà tu hành; 113.803 chức việc; 25.922 cơ sở thờ tự, cơ sở sinh hoạt tôn giáo đang sử dụng; 102 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành và 761 cơ sở hoạt động từ thiện nhân đạo.
 
Hội nghị đã được nghe ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Tôn giáo, UB T.Ư MTTQVN giới thiệu nội dung của luật tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, luật tín ngưỡng, tôn giáo gồm có 9 chương 68 điều; Luật ra đời nhằm mục tiêu thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013 nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; khắc phục những bất cập, tồn tại của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đảm bảo hơn nữa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý nhà nước nhằm tạo sự thông thoáng minh bạch, tạo cơ chế pháp lý nhằm tôn trọng, bảo hộ, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người; hạn chế sự can thiệp hành chính của Nhà nước vào các công việc nội bộ của tổ chức tôn giáo; đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, cải cách hành chính đối với lĩnh vực này; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện để quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, các giá trị dân chủ, văn minh của loài người, của chủ nghĩa xã hội; các giá trị đạo đức, văn hóa của tôn giáo được phát huy,… góp phần thực hiện tốt chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. Thể hiện trách nhiệm quốc gia đối với việc thực hiện pháp luật quốc tế.

Tại hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UB T.Ư MTTQVN đã giới thiệu chuyên đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”.

Cũng tại hội nghị này, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, UB T.Ư MTTQVN đã thông báo một số kết quả các tôn giáo tham gia xã hội hóa giáo dục mầm non, y tế, bảo trợ xã hội và dạy nghề.

Hoài Thái
Hoài Thái
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z