Kết quả tìm kiếm: "Kinh Pháp Hoa"

Nhân sinh quan, vũ trụ quan Phật giáo qua lăng kính dân gian (II)

Niết Bàn dân gian và Niết Bàn Phật giáo có chỗ không tương đồng, dân gian chuyển hóa trạng thái tâm thức thành một cảnh giới cụ thể. Tuy thế, họ gặp nhau ở điểm là người ta hãy hướng Niết Bàn bằng tâm chân chính, giới hạnh trang nghiêm.
08:07 11/12/2019

Kỳ bí nhà tu hành viên tịch 3 năm vẫn còn mọc tóc

Đại lão Hòa thượng Diệu Trí, chuyên tu pháp môn Dược Sư, viên tịch vào ngày 25-2-2003, hưởng thọ đến 116 tuổi. Nhiều năm sau, ai nấy đều kinh ngạc khi nhục thân của Hòa thượng vẫn còn nguyên vẹn…
08:53 01/12/2019

Ý nghĩa của hai chữ 'nhất thời' trên Kinh

Học Phật phải qua nhất thời, chúng ta phải hiểu thông suốt. Tuy chưa làm được, nhưng chân tướng của sự và lý không thể không biết. Nên biết “nhất” chính là như như bất động. Phật pháp đã nói “pháp môn bất nhị”, bất nhị chính là nhất, có nhị thì không nhất. Nhất là thật, nhị là giả.
18:50 28/11/2019

Một vị chư tăng trẻ uyên bác

Là một người rất ngưỡng mộ hệ thống triết lý kinh điển vi diệu của Phật giáo. Tuy không phải là Phật tử, mà chỉ là “một quan sát viên” với tư cách là nhà nghiên cứu về lĩnh vực này. Do vậy, tác giả thường nghe các bài pháp thoại của các vị tăng ni Phật giáo khi có thời gian.
17:06 25/11/2019

Lễ đại tường Hòa thượng Thích Ngộ Trí

Ngày 21-11 (25-10-Kỷ Hợi), tại chùa Trường Thọ (phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), môn đồ pháp quyến đã thành kính tổ chức lễ Đại tường HT.Thích Ngộ Trí, nguyên Chứng minh BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, trụ trì chùa Trường Thọ.
09:50 22/11/2019

Mười phương pháp tu hành theo lời dạy của Hòa thượng Tuyên Hóa

Đây là mười phương pháp dạy trong kinh Hoa Nghiêm, nơi phần Trị Địa Trụ ở phẩm Thập Trụ. Thật sự ra phương pháp này không hạn cuộc nơi chư Tăng Ni, mà dành cho mọi người tu Bồ tát hạnh, tại gia và xuất gia.
11:16 20/11/2019

Linh Bửu Tự: Chùa quê lặng lẽ bên dòng đời xuôi ngược

Linh Bửu Tự với tuổi đời chỉ lục thập hoa giáp, nhưng từ khi hiển hiện đến nay vẫn luôn là nơi cho chúng sinh bá tánh quay về nương tựa phần tâm linh, nghe kệ tụng kinh, tu học chánh pháp nhiệm mầu để giải trừ nghiệp chướng, vơi giảm khổ đau trong cuộc sống bề bộn lo toan đầy trắc trở…
10:30 19/11/2019

Lễ húy nhật lần thứ 12 - HT. Thích Từ Mãn tại Lâm Đồng

Sáng nay, ngày 20/10/Kỷ Hợi (16/11/2019 ) tại chùa Linh Sơn (Tp.Đà Lạt), Chư tôn đức, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức lễ Húy nhật, tưởng niệm lần thứ 12, ngày cố Đại lão Hòa thượng, thượng Từ hạ Mãn.
15:28 17/11/2019

Giải mã bí ẩn Kinh Pháp Hoa

Pháp Hoa là kinh tối thượng của Phật giáo Đại thừa bởi vì cấu trúc của kinh rất phức tạp, ý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy và suy luận của con người bình thường.
17:22 15/11/2019

Tại sao hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm lại mang vóc dáng nữ nhân, Ngài là nam hay nữ?

Trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn nói rằng: Nên thích hợp 1 Phật thân để tế độ, Bồ Tát Quán Thế Âm ngay lập tức hiện Phật thân để nói Pháp và tế độ. Vậy đức Quan Thế Âm Bồ Tát, làm thế nào để Người có thể hiện được Phật thân?
17:24 12/11/2019

Thập hiệu Như lai

Đức Phật là bậc Thầy vĩ đại của Trời và người. Trong kinh có kể, Ngài thường hóa thân lên các cõi trời thuyết giáo cho chư Thiên. Trong pháp hội của Ngài ở thế gian, giữa chúng Tỳ kheo và cư sĩ, thường có chư Thiên hiện diện để bảo hộ Ngài và cùng nghe pháp.
06:30 08/11/2019

Nhìn lại 38 năm hình thành và phát triển của Giáo hội PGVN

Trải qua 38 năm được thành lập, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã có những bước phát triển rất tích cực, rõ nét trong tất cả các mặt, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn và phát huy những giá trị di sản văn hóa dân tộc.
16:55 07/11/2019

Thơ kính dâng giác linh Cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Ý

Do tuổi già sức yếu, Hòa Thượng Trừng hạ Huệ tự Như Ý, hiệu Ấn Bảo, thuộc pháp phái Liễu Quán đời thứ 8 đã viên tịch vào lúc 19 giờ ngày 01/11/2019 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Kỷ Hợi), tại chùa Linh Sơn Pháp Bảo, TP. Nha Trang, thế thọ 86, hạ lạp 59.
14:01 04/11/2019

Kinh Pháp hoa: Ánh sáng nhân bản và hòa bình

Như mặt trời rực sáng ở phương Đông, sức mạnh tâm linh của bức thông điệp “Diệu pháp Liên hoa, Giáo Bồ-tát Pháp, Phật sở hộ niệm” vẫn tiếp tục cứu độ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua những chướng ngại của khổ não trầm luân đeo mang trong thân phận nhỏ nhoi của con người.
16:00 01/11/2019

Bảy yếu tố khiến Tăng đoàn hưng thịnh (I)

Bảy yếu tố khiến Tăng đoàn hưng thịnh được đề cập trong bài kinh Đại bát Niết bàn, gồm: Có Tín tâm, có Tàm, có Quý, Đa văn, Tinh tấn, Chánh niệm và Trí tuệ. Đây là những yếu tố quan trọng được đức Phật đặc biệt nhấn mạnh như là nền tảng cho sự hưng thịnh của Tăng đoàn do ngài thành lập.
08:24 01/11/2019