Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 03/05/2019, 14:30 PM

Ban tổ chức Lễ tang cố Ni trưởng Thích Nữ Như Châu

Ni trưởng Thích Nữ Như Châu đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 09h00 - ngày 02/05/2019 (29/03 Kỷ Hợi) tại tổ đình Huê Lâm (số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, TP.Hồ Chí Minh), trụ thế: 81 năm, hạ lạp: 54 năm.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

BAN TĂNG SỰ TRUNG ƯƠNG

PHÂN BAN NI GIỚI TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ CHÂU 

 

A.  BAN CHỨNG MINH, CỐ VẤN:

LỄ TANG NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ CHÂU

- Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Phó Trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN;

- Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh;

- Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh;

- Trụ trì chùa Huê Lâm, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.

- Trụ trì Pháp Hoa Tịnh viện, tỉnh Lâm Đồng.

I. BAN CHỨNG MINH:

Hòa thượng Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó Pháp chủ Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Hiển Tu – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Viên Giác – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Như Niệm – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Viên Minh – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Thành viên HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Như Tín – Thành viên HĐCM GHPGVN. Hòa thượng Thích Minh Chơn – Thành viên HĐCM GHPGVN.Hòa thượng Thích Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN.Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

II. BAN CỐ VẤN:

Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN. Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban kiểm soát Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật Học Việt Nam.Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN.Thượng tọa Thích Thiện Thống – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN. Hòa thượng Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh VP2 TW GHPGVN. Hòa thượng Thích Nhựt Ấn – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Huệ Văn – Ủyviên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Quang Thạnh – Ủy viên HĐTS, Phó VP2 TWGHPGVN. Thượng tọa Thích Thiện Quý – Ủy viên HĐTS, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự  GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Lệ Trang - Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Thượng tọa Thích Thanh Phong - Ủy viên Ban Thường trực HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh. Hòa thượng Thích Huệ Cảnh – Ủy viên Ban Trị Sự GHPG TPHCM, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN quận 9. Hòa thượng Thích Nhật Phát – Đại diện môn phong. Hòa thượng Thích Thiện Ngộ - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 11. Ni trưởng Thích Nữ Như Ấn (Trưởng Tông môn Tổ đình Huê Lâm). 

B. BAN TỔ CHỨC:

1. Trưởng Ban

Ni trưởng TN Tịnh Nguyện, Ủy viên Thường trực HĐTS TW, Trưởng Phân ban Ni giới TW GHPGVN. Chứng minh Phân ban Ni giới TP. HCM.

2. Các Phó Trưởng Ban:

Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương

Ni trưởng Thích Nữ Như Đức (Dược Sư)

Ni trưởng Thích Nữ Như Quang

Ni trưởng Thích Nữ Như Xuân

Ni trưởng Thích Nữ Tâm Hoa

Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn

Ni trưởng Thích Nữ Hải Thành

Ni trưởng Thích Nữ Như Nguyên

Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo

Ni trưởng Thích Nữ Lưu Phong

Ni trưởng Thích Nữ Như Lợi

Ni trưởng Thích Nữ Giác Trung

Ni trưởng Thích nữ Như Phương

Ni trưởng Thích Nữ Chơn Minh

Ni trưởng Thích Nữ Tắc Sen

Ông Đỗ Trung Tín Phó Chủ Tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc TP. HCM

Ông Lâm Viên Đức Phó Chủ Tịch thường trực Ủy Ban MTTQ Q11

CÁC ỦY VIÊN:

Chư Tôn Đức Ni trực thuộc Tổ Đình Huê Lâm

BAN THƯ KÝ :        

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo

Ni sư Thích Nữ Viên Nhã

Sư cô Thích Nữ Liễu Ngọc

Sư cô Thích Nữ Huệ Đức

Sư cô Thích Nữ Huệ Liên

 BAN NỘI DUNG:

Thượng tọa Thích Thiện Hảo

Đại đức Thích Lệ Minh

Đại đức Thích Trung Hiếu

Ni trưởng ThíchNữ Như Nguyên

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo

Ni sư Thích Nữ Như Ngọc

Ni sư Thích Nữ Như Nguyệt

BAN XƯỚNG NGÔN:

Đại đức Thích Lệ Minh

Đại đức Thích Thiện Châu

Đại đức Thích Hạnh Đức

Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận

Sư cô Thích Nữ Thông Tường

BAN NGHI LỄ:

Chư Tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh

BAN THÔNG SỰ:

Ni sư Thích Nữ Như Hiển

Ni sư Thích Nữ Như Phương

Sư cô Thích Nữ Thánh Tâm

BAN TIẾP TÂN:

Ni trưởng Thích Nữ Như Huệ (Chùa Huê Lâm )

Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc (Q4)

Ni trưởng Thích Nữ Như Lợi (Q5)

Ni trưởng Thích Nữ Như Thảo (NB)

Ni trưởng Thích Nữ Giác Trung (TĐ)

Ni trưởng Thích Nữ Chơn Minh (Q10)

Ni trưởng Thích Nữ Như Phước (Tân Bình)

Ni sư Thích Nữ Như Hương (Tân Phú)

Ni sư Thích Nữ Viên Nhã (Q3)

Ni sư Thích Nữ Như Trí (Dược Sư)

Ni sưThích Nữ Như Hiền (Q6)

Ni sư Thích Nữ Như Diệu

Ni sư Thích Nữ Huệ Tuyến

Ni sư Thích Nữ Như Thuận

Ni sư Thích Nữ Lệ Thuận

BAN TIẾP LỄ:

Ni sư Thích Nữ Như Thuận

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy (Pháp Võ)

Ni sư Thích Nữ Như Hạnh (Hồng Hoa)

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm

BAN THỦ QUỸ:        

Ni sư Thích Nữ Như Hiền (Thủ qũy Phân ban Ni giới Tp.HCM) BĐLN

Ni sư Thích Nữ Như Hạnh (Ni sư Hồng Hoa)

BAN TRẦN THIẾT:

Ni sư Thích Nữ Như Hạnh (Ni sư Hồng Hoa)

Phật tử Tổ đình Huê Lâm

BAN THỊ GIẢ:

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm

Chư Ni Chùa Bồ Đề Lan Nhã

Chư Ni chùa Pháp Võ

BAN CUNG NGHINH:

Ni Sư Thích Nữ Như An

Ni sư Thích Nữ Như Tín

Chư Ni Chùa Dược Sư

Ni sư Thích Nữ Như Định

Ni sư Thích Nữ Như Trí (B)

Ni sư Thích Nữ Như Hiếu

Ni sư Thích Nữ Như Chánh

Sư cô Thích Nữ Như Hảo

BAN HIẾU ĐỒ:

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm

BAN HẦU KIM QUAN:

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm

Ni sinh HVPGVN tại Tp.HCM Cơ sở II

Chư Ni Chùa Huê Lâm II

Chư Ni Chùa Pháp Võ

Chư Ni Bồ Đề Lan Nhã

BAN TRAI SOẠN - HÀNH ĐƯỜNG

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm và Các Tự Viện trực thuộc Tổ đình Huê Lâm

Chư Ni Tổ đình Từ Nghiêm (Q.10)

BAN TRẬT TỰ - THỦ XA:

Đội Dân phòng phường 2, quận 11

GĐPT Tổ đình Huê Lâm

BAN Y TẾ:

Sư cô Diệu Hiền – Sư cô Diệu Tâm

BAN ÂM THANH:

Phật tử Tổ đình Huê Lâm

BAN HƯƠNG ĐĂNG -  CHUNG CỔ:

Chư Ni Tổ đình Huê Lâm

            BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ CHÂU

NT

Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN

Phó trưởng Phân ban Ni giới Trung ương GHPGVN

Phó trưởng Ban trị sự GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ trì Tổ đình Huê Lâm (Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)

Trụ trì Pháp Hoa Tịnh viện (Lâm Đồng)

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường,

thu thần viên tịch vào lúc 9 giờ, ngày 2-5-2019

(nhằm ngày 28-3-Kỷ Hợi), tại tổ đình Huê Lâm, số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, TP.HCM.

Trụ thế: 81 năm. Hạ lạp: 54 năm.

 - Lễ nhập quan: 18 giờ 00, thứ Năm, ngày 02/5/2019 (28/3/Kỷ Hợi). Kim quan Ni trưởng tân viên tịch sẽ được an trí cũng tại tổ đình Huê Lâm.

 - Lễ thần phục: 09 giờ 00, thứ Sáu, ngày 03/5/2019 (29/3/Kỷ Hợi).

 - Lễ viếng:10 giờ 00, thứ Sáu, ngày 03/5/2019 (29/3/Kỷ Hợi).

 - Lễ tưởng niệm:05 giờ 00, thứ Hai, ngày 06/5/2019 (02/3/Kỷ Hợi).

 - Lễ cung tống kim quan: 06 giờ 00, thứ Hai, ngày 06/5/2019 (02/3/Kỷ Hợi), sau đó hỏa thiêu tại Bình Hưng Hòa và nhập tháp tại chùa Huê Lâm II, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

 Thành kính nguyện cầu Giác Linh Ni Trưởng Cao Đăng Phật Quốc.

 Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

>>Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Châu

>>Cử hành lễ thành phục Ni trưởng Thích Nữ Như Châu

Phật Giáo
Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

Ngắm kiến trúc Chùa Bổ Đà - Trung Tâm phật giáo vùng Kinh Bắc

HomeAZ 29/05/2020, 11:17

Chùa Bổ Đà không chỉ là một trong những trung tâm Phật giáo lớn của Việt Nam mà còn có kiến trúc độc đáo, khác biệt so với các ngôi chùa truyền thống ở miền Bắc.

Hành động nhân văn của nhà hàng Đại Lâm Mộc trả lại tài sản giá trị cho khách để quên

Tin Phật sự 21:33 29/05/2020

Một khách hàng đến ăn sáng tại Nhà hàng Đại Lâm Mộc (27 Lê Văn Lương, Hà Nội) vừa nhận lại ví tiền và đồ dùng cá nhân giá trị lớn từ quản lý nhà hàng.

Cội nguồn của mọi phước đức, nằm ở đâu?

Tin Phật sự 16:11 29/05/2020

Vì thế, mong ước hạnh phúc của hàng Phật tử không phải là mơ uớc suông, tin tưởng mơ hồ, cầu xin ai đó ban phước mà phải tích lũy, xây dựng phước báo cho mình bằng cách tốt trong từng ngày, từng giờ.

Quán bar Buddha đã phải gỡ bảng hiệu

Tin Phật sự 15:38 29/05/2020

Thực hiện yêu cầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan chức năng, quán bar Buddha buộc phải gỡ bỏ toàn bộ các bảng hiệu có chữ “Buddha” và các hình ảnh liên quan đến Phật giáo, tôn tượng Phật, Thánh tăng trong không gian quán.

Nữ sinh viên góp 100 triệu đồng tiết kiệm cho người nghèo

Tin Phật sự 15:17 29/05/2020

Thêm một nốt nhạc vút cao trong đại dịch: cô sinh viên năm hai Đại học RMIT Hà Nội - Phương Anh đã góp vào quỹ “hồi sinh” giúp đỡ những người nghèo do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, số tiền 100 triệu đồng.

Từ điển Phật học