Phật Giáo

Cử hành lễ thành phục Ni trưởng Thích Nữ Như Châu

Thứ sáu, 03/05/2019 | 14:28

Như thông tin đã đưa, do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng Thích Nữ Như Châu đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 09h00 - ngày 02/05/2019 (29/03 Kỷ Hợi) tại tổ đình Huê Lâm (số 680 Hồng Bàng, phường 2, quận 11, TP.Hồ Chí Minh), trụ thế: 81 năm, hạ lạp: 54 năm.

Theo chương trình tang lễ Ni trưởng Thích Nữ Như Châu, vào lúc 09h00 - ngày 03/05/2019 (29/03 Kỷ Hợi), tại tổ đình Huê Lâm, môn đồ pháp quyến cung thỉnh Thượng tọa Thích Lệ Trang - Ủy viên HĐTS - Trưởng ban nghi lễ GHPGVN TP.Hồ Chí Minh, cùng ban kinh sư cử hành lễ thành phục (thọ tang).

>>Lễ nhập kim quan Ni trưởng Thích Nữ Như Châu

Hana
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z