Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ năm, 05/05/2022, 13:41 PM

Bồ Tát Hộ Minh quán xét nhân duyên thế nào trước khi giáng trần?

Bồ Tát Hộ Minh là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài là Thiên chủ trên cõi Trời Đâu Suất và là vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ, nghĩa là chỉ còn một lần sinh.

Bồ Tát Hộ Minh - Thiên chủ cung trời Đâu Suất chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đản sinh xuống nhân gian, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát rất kỹ các điều kiện cần thiết để giáng sinh xuống cõi Ta Bà. Trong cuộc tranh luận giữa Đại đức Na-tiên và Đức vua Mi-lan-đà, hai Ngài đã đề cập đến 08 điều kiện hội tụ đầy đủ để Đức Phật đản sinh.

Vậy 08 điều kiện đó là gì? Kính mời quý Phật tử đón đọc những chia sẻ trên Đại đức Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây!

Thứ nhất: Chọn thời kỳ thích hợp

Khi sắp hết thọ mạng tại cung trời Đâu Suất, Bồ Tát Hộ Minh đã quán sát nhân duyên để chọn ra thời kỳ giáng sinh thích hợp. Ngài xem xét lúc này mức độ tà kiến, mê mờ, rối loạn của chúng sinh đã đúng thời chưa? Tà đạo có lộng hành, dân chúng có rối ren hay không? Chính Pháp của các Đức Phật thời kỳ trước còn tồn tại hay đã tận? Nếu chính Pháp đang còn thì Ngài sẽ chưa giáng sinh. Khi đó, tại Ấn Độ có tới 96 thứ đạo giáo nên chính là thời điểm thích hợp để Bồ Tát Hộ Minh đản sinh, chấn chỉnh các đạo giáo. Cho nên, Ngài chọn thời điểm đó và chọn cõi Diêm Phù Đề để giáng hạ.

Bồ tát là ai?

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Bồ Tát Hộ Minh - tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát 8 nhân duyên thích hợp để đản sinh (Nguồn ảnh: Internet)

Thứ hai: Chọn châu quận, lục địa thích hợp

Tiếp đến Bồ Tát quán sát xem châu quận, lục địa nào phù hợp để thành tựu mục đích tối thượng. Khi quan sát kỹ trong bốn châu thiên hạ là Bắc Câu Lô châu, Tây Ngưu Hóa châu, Đông Thắng Thần châu và Nam Thiện Bộ châu, Bồ Tát Hộ Minh thấy Nam Thiện Bộ châu tức là châu con người đang sống, vị trí nằm ở phía Nam núi Tu Di chính là nơi thích hợp nhất để Ngài đản sinh.

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Bồ Tát Hộ Minh quán sát thấy Nam Thiện Bộ châu đủ nhân duyên để Ngài đản sinh

Thứ ba: Chọn quốc độ thích hợp

Sau khi chọn được châu quận phù hợp, Ngài quán sát tiếp về quốc độ thích hợp trong Nam Thiện Bộ châu để đản sinh và giáo hóa muôn loài chúng sinh. Ngài đã quán sát và chọn quốc độ giáng trần là đất nước Ca Tỳ La Vệ - xứ Trung Ấn. Tuy Ca Tỳ La Vệ (một thành quốc của Ấn Độ cổ đại) là một vương quốc nhỏ nhưng lại ở trung tâm, là nơi trù phú nhất, đông dân cư; rất thích hợp cho việc lan tỏa được giáo lý Phật Pháp của đến muôn nơi.

Hạnh nguyện của Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Thứ tư: Chọn dòng tộc, gia tộc thích hợp

Khi biết mình sẽ giáng sinh xuống trần gian thì Bồ Tát Hộ Minh hỏi thiên tử Kim Đoàn - người từng xuống cõi Diêm Phù Đề rằng vị Bồ Tát Nhất Sinh Bổ Xứ nên sinh vào chỗ nào, nhà nào thì phù hợp? Bồ Tát Hộ Minh cũng cho biết gia đình mà Bồ Tát bổ xứ thác sinh phải là gia đình đầy đủ 60 công đức.

Một trong số 60 công đức của dòng họ thích hợp để Đức Phật đản sinh có thể kể đến như:

1. Dòng họ này từ xưa đến nay phải thanh tịnh tốt đẹp.

2. Nhà này thường được chư Hiền Thánh gia tâm ủng hộ.

3. Nhà đó không làm tất cả điều ác.

4. Người sinh trong nhà đó hết thảy đều được thanh tịnh.

5. Dòng họ phải chân chính không bị xen lẫn dòng máu họ khác.

6. Con cháu nhà đó nối nhau làm vua, phải là trưởng tử không gián đoạn.

7. Nhà vua từ xưa đến nay không có gián đoạn.

8. Tất cả các vua sinh trong nhà này từ trước đến nay phải là người trồng nhiều căn lành.

9. Người sinh trong nhà này thường được Chư Thiên Hiền Thánh ca ngợi.

10. Người sinh trong nhà này phải đầy đủ oai đức lớn.

11. Hết thảy vợ con trong nhà này đều tiết hạnh đoan chính.

12. Nhà này sinh nhiều con trai trí tuệ dũng mãnh.

13. Người trong nhà này tâm tính nhu hòa.

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Bồ Tát chọn đản sinh vào dòng họ Thích-ca, là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Da.

Sau khi được thiên tử Kim Đoàn giới thiệu rất nhiều gia đình vua chúa, dòng dõi quyền thế, Bồ tát Hộ Minh đã quyết định đản sinh vào dòng tộc Thích Ca và làm con vua Tịnh Phạn - người có nhiều đức tính, phẩm chất tốt đẹp.

Bởi lẽ dòng tộc này nhiều đời nhiều kiếp thanh tịnh, đời đời làm Chuyển luân Thánh vương, con cháu đời đời nối nhau làm vua không làm việc ác, rất hiền lương, danh vang khắp tất cả trời người trong thế gian.

Thứ năm: Chọn mẹ thích hợp

Bồ Tát bổ xứ phải ở trong thai mẹ thì người mẹ đó phải có đủ 32 điều kiện mới có khả năng thọ lãnh làm mẹ của Bồ Tát:

1. Người mẹ ấy phải được sinh trong nhà đạo đức chân chính

2. Người mẹ đó tứ chi thân thể phải vẹn toàn

3. Đức hạnh phải vẹn toàn

4. Người này phải sinh trong nhà tôn quý

5. Người mẹ đó phải là bậc mẫu mực

6. Phải thuộc chủng tộc thanh tịnh

7. Người mẹ đó đoan chính không ai sánh bằng

8. Người mẹ đó địa vị và đức hạnh phải tương xứng.

9. Người mẹ đó hình dung phải cân đối.

10. Người mẹ đó chưa từng sinh sản

11. Người mẹ đó có công đức lớn

12. Người mẹ đó tâm thường nghĩ những điều vui

13. Người mẹ đó tâm không tà vậy.

14. Người mẹ đó ba nghiệp thân, khẩu, ý được điều phục.

15. Người mẹ đó không có tâm sợ sệt.

16. Người mẹ đó học rộng nhớ dai.

17. Người mẹ đó rất giỏi về nữ công.

18. Người mẹ đó không có tâm su nịnh.

19. Người mẹ đó không có tâm rối gạt.

20. Người mẹ đó không có tâm sân hận.

21. Người mẹ đó không có tâm đố kỵ.

22. Người mẹ đó không có tâm bỏn xẻn.

23. Người mẹ đó không có tâm bồng bột.

24. Người mẹ đó không có tâm dễ bị lay chuyển

.25. Người mẹ đó có tướng mạo rất tốt.

26. Người mẹ đó tâm thường giữ tính nhẫn nhục.

27. Người mẹ đó tâm biết hổ thẹn.28. Người mẹ đó ít lòng dục, ít sân hận.

29. Việc làm của người mẹ đó không trái với nữ hạnh.

30. Người mẹ đó có hạnh chiều chuộng chồng con.

31. Người mẹ đó phát sinh các hạnh công đức đều được đầy đủ.

32. Người mẹ đó đầy đủ các tiết hạnh.

Sau khi quán sát, Ngài thấy Hoàng hậu Ma-da xứng đáng là mẹ của mình. Trong tiền kiếp, bà đã có lời nguyện, nguyện sẽ làm mẹ của Đức Phật. Hoàng hậu Ma-da cũng là một vị đại Bồ Tát và bà nguyện là sẽ sinh ra Phật cho nên mới có đủ nhân duyên để Bồ Tát Hộ Minh giáng sinh nhập thai vào.

Cổ nhân có dạy: “Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”, quả thật, phải là người đã tu tập nhiều đời, có công đức lớn thì mới có thể đủ nhân duyên làm mẹ của bậc vĩ nhân như Đức Phật Thích Ca.

Chúng ta hiện có rất nhiều vị Bồ tát trẻ trên thế giới

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Bồ Tát nhập thai mẹ dưới hình tượng voi trắng sáu ngà.

Thứ sáu: Quán sát tuổi thọ của chúng sinh

Chúng sinh có độ tuổi bao nhiêu là phù hợp cho sự truyền bá chân lý cũng được Bồ Tát Hộ Minh quán sát rất kỹ. Bồ Tát chọn thời điểm chúng sinh có tuổi thọ khoảng 100 tuổi để giáng sinh. Nếu chúng sinh có tuổi thọ chừng 2.000 tuổi đến 8.000 tuổi thì Ngài chưa giáng sinh. Vì chúng sinh sống lâu quá sẽ không thấy vô thường và không sợ vô thường. Nhưng chúng sinh có tuổi thọ khoảng trăm tuổi, thấy được người khác chết sẽ biết được vô thường. Bởi vậy, tuổi thọ khoảng 100 tuổi là hợp lý để Đức Phật giáng sinh.

Trong rất nhiều bài kinh có dạy về tuổi thọ của chúng sinh. Có những thời kỳ loài người sống đến vài nghìn tuổi, nhưng cũng có thời kỳ chúng sinh chỉ sống đến 10 tuổi. Khi Bồ Tát Hộ Minh quán chiếu độ tuổi trung bình của chúng sinh ở cõi Nam Thiện Bộ châu khi đó là 100 tuổi, độ tuổi không quá dài sẽ khiến chúng sinh dễ tiếp nhận, nghĩ đến vô thường. Bởi vì họ biết rằng cái chết không lâu mà đến, 100 tuổi qua rất nhanh, con người không thể sống mãi. Chính vì vậy, chúng sinh sẽ nghĩ hiểu về vô thường và lo tu tập.

Thứ bảy: Chọn ngày, tháng giáng sinh thích hợp

Trước khi đản sinh xuống thế gian, Bồ Tát Hộ Minh cũng quán xét về ngày, tháng để Ngài sinh ra. Bồ Tát chọn ngày đản sinh chính là ngày 08/4 Âm lịch (Phật giáo Nam truyền thì cho rằng Đức Phật đản sinh ngày Rằm tháng tư). Theo văn kinh, khoảnh khắc Đức Phật đản sinh, chim hót líu lo, muôn hoa đua nở, mây trời vần vũ, nhạc trời vang lên; cảnh sắc tuyệt đẹp và muôn loài vô cùng hân hoan đón chào sự ra đời của Ngài.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Bồ tát chọn thời điểm đản sinh ngày 08/4 tại khu vườn Lâm Tỳ Ni bên cây Vô Ưu ngàn năm mới nở một lần.

Thứ tám: Chọn rừng, núi để tu hành

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Khu rừng nơi Bồ tát sẽ tu hành, chứng đắc quả vị Phật cũng được Ngài sắp xếp trước khi đản sinh

Sau khi chọn được ngày, tháng giáng sinh thích hợp, Bồ Tát Hộ Minh tiếp tục quán sát về nhân duyên thứ tám: Nơi núi rừng, chỗ xuất gia tu tập thích hợp. Ngài lựa chọn rừng núi để đản sinh và sau này đó là nơi Ngài xuất gia tu hành.

Qua những sự quán sát nhân duyên đản sinh của Bồ Tát Hộ Minh, chúng ta thấy rằng, Ngài đản sinh không phải do nghiệp chi phối như chúng sinh phàm phu mà do hạnh nguyện độ sinh, tâm từ bi vô lượng của Ngài. Ngài quán sát đầy đủ các nhân duyên đản sinh, thị hiện nơi đời để cứu khổ chúng sinh. Không những thế, chúng ta còn thấy được chính báo và y báo của Ngài rất chân thật. Con người chúng ta là chính báo, hoàn cảnh của mình là y báo. Chính báo tốt đẹp thì y báo bắt buộc phải tốt đẹp. Bồ Tát Hộ Minh là vị Bồ Tát nhất sinh bổ xứ nên có những y báo tốt đẹp như vậy.

Qua đó, chúng ta biết cần phải nỗ lực tu tập để chuyển hóa chính báo. Mỗi mỗi chúng ta phải thay đổi, phải tự mình hoàn thiện tốt đẹp thì tự nhiên cảnh giới của mình tốt đẹp.

Chùa Ba Vàng

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng”.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tài sản luôn mang lại cho con người một khoái cảm ảo tưởng

Kiến thức 14:37 10/08/2022

Tài sản đến với mình nhiều, thì lúc đó ta phải dùng đạo đức và trí tuệ để sử dụng tài sản đó cho thật chính xác. Người kém đạo đức, kém trí tuệ thì mới hồ hởi, tự đắc khi có tiền. Còn người đạo đức và trí tuệ khi có tiền luôn cảm thấy trách nhiệm nặng nề hơn.

Tâm sự người cài hoa trắng

Kiến thức 14:36 10/08/2022

Trời Ca-Li chưa vào Thu. Ở đây không có những cây ngô đồng như ở quê nhà hay những cây phong lá vàng báo hiệu mùa Thu đến, nhưng những thông báo tổ chức thiết lễ Vu Lan của các chùa, cũng báo hiệu mùa Thu sắp trở về. Mùa Thu trở về cùng với mùa Vu Lan báo hiếu trở về...

Vì người thân làm phúc thì người thân có được phúc không?

Kiến thức 14:03 10/08/2022

Trong kinh Địa Tạng cũng có dạy, nếu một người vì người thân đã mất mà làm các việc phúc hồi hướng, thì trong bảy phần công đức phúc báu làm được, người mất chỉ được một, còn lại sáu phần thuộc về người còn sống đã phát tâm.

Tìm hiểu về Duyên khởi trong Kinh tạng Nikaya

Kiến thức 13:56 10/08/2022

Con người vì tham lam cho nên bị ái dục chi phối, khiến cho cuộc sống của chúng ta cứ chạy tìm cầu mọi thứ, để thỏa mãn sự hưởng thụ trong dục lạc. Cho nên, chúng ta bị ái dục chi phối và nhấn chìm trong sanh tử luân hồi.