Phật Giáo

Cà Mau: Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Diệu Tín

Thứ năm, 10/02/2016 | 17:49

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 04 giờ 15 phút sáng, ngày 09/02/2016 nhằm ngày mùng 2 tháng Giêng, năm Bính Thân, tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) F.4 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Trụ thế (98 năm), Hạ lạp (78 năm).    


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH CÀ MAU

BAN TRỊ SỰ

PHÂN BAN NI GIỚI TỈNH CÀ MAU

Số: 12/CP-BTS

 


CỘNG HÒA  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Cà Mau ngày, 09 tháng 02 năm 2016

 

CÁO PHÓ

- Thường Trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Cà Mau.

- Phân ban Ni giới PG tỉnh Cà Mau.

- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÍN

- Cố vấn Phân ban Ni giới Phật Giáo tỉnh Cà Mau.

- Nguyên phó Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Cà Mau.

- Trụ trì Quan Âm Phật Tự, Xã Hòa Thành, T.Phố Cà Mau.

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 04 giờ 15 phút sáng, ngày 09/02/2016 nhằm ngày mùng 2 tháng giêng, năm Bính Thân, tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) F.4 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau: Trụ thế (98 năm), Hạ lạp (78 năm).      

Chư Tôn thiền đức BTS trong giờ phút cử hành lễ nhập Kim Quan cố Ni Trưởng

-  Lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 15 giờ, ngày 09/02/2016 nhằm ngày mùng 02 tháng giêng, năm Bính Thân.

-  Lễ viếng bắt đầu từ lúc 16 giờ cùng ngày

-  Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm Cổ Tự (chùa Phật Tổ) F.4 T.Phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

-  Lễ tưởng niệm vào lúc 6 giờ sáng ngày 13/2/2016 nhằm ngày mùng 06 tháng giêng, năm Bính Thân; sau đó phụng tống kim quan Ni trưởng nhập Bảo Tháp lúc 11 giờ tại Bổn Tự xã Hòa Thành, T.Phố Cà Mau.

Nay Cáo Phó

TM. Thường trực Ban Trị sự PG Tỉnh Cà Mau
Phân ban Ni giới Tỉnh Cà Mau
Cùng Môn đồ Pháp quyến đồng kính báo

Trưởng Ban Trị sự
TT. Thích Huệ Thành

Chương trình
TANG LỄ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ DIỆU TÍN
_____________________

Thứ 3, ngày 09/02/2016 (nhằm mùng 02/01/ Bính Thân:
- 15h 00’: Lễ nhập quan – Thọ tang
- 14h 00’: Lễ viếng
- 17h 00’: Dâng trà
- 20h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu

Thứ 4, ngày 10/02/2016 (nhằm mùng 03/01/ Bính Thân:
- 06h 00’: Dâng trà
- 08h 00’: Lễ viếng
- 10h 00’: Cúng ngọ
- 11h 00’: Cung tiến giác linh
- 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
- 15h 00’: Lễ viếng
- 17h 00’: Dâng trà
- 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu

Thứ 5, ngày 11/02/2016 (nhằm mùng 04/01/ Bính Thân:
- 06h 00’: Dâng trà
- 08h 00’: Lễ viếng
- 10h 00’: Cúng ngọ
- 11h 00’: Cung tiến giác linh
- 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
- 15h 00’: Lễ viếng
- 17h 00’: Dâng trà
- 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu

Thứ 6, ngày 12/02/2016 (nhằm mùng 05/01/ Bính Thân:
- 06h 00’: Dâng trà
- 08h 00’: Lễ viếng
- 10h 00’: Cúng ngọ
-11h 00’: Cung tiến giác linh
- 14h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
- 15h 00’: Lễ viếng
- 16h 00’: Sái tịnh Bảo tháp
- 17h 00’: Dâng trà
- 19h 00’: Khóa Lễ Cầu siêu
- 20h 00’: Chẩn tế âm linh
- 22h 00’: Hoa đăng Tưởng niệm Ân sư
- 23h 00’: Tụng giới – Bố tát

Thứ 7, ngày 13/02/2016 (nhằm mùng 06/01/ Bính Thân:
- 05h 00’: Dâng trà
- 06h 00’:Triêu điện – Môn đồ lễ giác linh
- 07h 00’: Lễ tưởng niệm (có chương trình riêng)
- 08h 30’: Di quan về chùa Quan Âm Phật tự (xã Hòa Thành)
- 10h 30’: Khóa Lễ Cầu siêu
- 11h 00’: Phụng tống Kim quang nhập Bảo tháp
- 12h 30’: Lễ An vị giác linh – Hoàn mãn

Chư Tôn đức Ni cử hành Lễ nhập Kim Quang cố Ni Trưởng

Án tiền Giác linh cố Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tín

TT Thích Phước Minh - Phó BTS Cà Mau phát Tang cho môn đồ pháp quyến

Môn đồ pháp quyến niệm hương Lễ Phát Tang

Môn đồ pháp quyến đã thọ tang

Tin, ảnh: Như Thanh - Ban TTTT PG Cà Mau
Như Thanh
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z