Phật Giáo

Câu đối dâng mùa Phật Đản PL.2560

Thứ năm, 12/05/2016 | 17:35

GỘI ÂN NHƯ LAI BẢN QUÁN THẤM NHUẦN LÀN TỊNH THỦY/LƯU ĐỨC THIỆN THỆ QUÊ NHÀ NƯƠNG NÁU ĐÓA TƯỜNG VÂN


ĐẠO

SƯ 

THỊ  

HIỆN

TĂNG

GIÀ 

HÒA

HIỆP

TỪ

QUANG

THƯỜNG

CHIẾU
 TỪ

PHỤ

GIÁNG

TRẦN

ĐẤT

NƯỚC

ÂU

CA

MẠNG

MẠCH

MÃI

LƯU

GỘI

ÂN 

NHƯ

LAI

BẢN

QUÁN

THẤM

NHUẦN

LÀN 

TỊNH THỦY
LƯU

ĐỨC

THIỆN

THỆ

QUÊ

NHÀ

NƯƠNG

NÁU

ĐÓA

TƯỜNG VÂN
 

CÕI THẾ

TA BÀ 

THÁI TỬ

ĐẠT ĐA 

GIÁNG TRẦN
 

CỨU KHỔ..!
CUNG TRỜI

ĐÂU SUẤT

BỒ TÁT

HỘ MINH

TỊCH DIỆT

HÓA THÂN

GẦN BA 

THIÊN KỶ

ĐỨC PHẬT

KHAI TÂM  ĐỘ

CHÚNG SANH

QUA BỜ  GIÁC NGỘ
 SẮP NỬA

VẠN NIÊN

VUA HÙNG

LẬP QUỐC  ĐƯA

DÂN TỘC

CẶP BẾN ÂU CA!


QUÊ HƯƠNG

AN LẠC

NĂM CHÂU

TƯƠNG PHÙNG

THẾ GIỚI

RỘN RÃ

CHÀO MỪNG

MÙA  PHẬT ĐẢN
 ĐẤT NƯỚC

THANH BÌNH

BỐN BIỂN

HỘI NGỘ

VIỆT NAM

HÂN HOAN

CUNG ĐÓN

HỘI VESAK


Cư sĩ Lê Đăng Mành
Lê Đăng Mành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z