Phật Giáo

Chánh ngữ

Thứ năm, 22/01/2015 | 10:09

Nói chân thật dối gạt không, quyết phải/Được tiếng tăm uy thế cũng vang xa/Không thêu dệt nói trung thực hiền hòa/Được kính mến tin yêu trùm khắp cả 

Có niềm tin khi thực hành Chánh Ngữ
Nói chân thành thu nhiếp được người nghe
Mang yêu thương qua câu hát lời vè 
Dùng lời nói nghiệp thiện lành gieo tạo    
                                                                                       
Chỉ một lời tịnh lạc cần dạy bảo
Hơn ngàn lời không ích phải lánh xa
Nói ít thôi nhưng ái ngữ ôn hòa
Không oán sợ là điểu ta cần nói
 
Nghe diệu pháp thực hành không cần hỏi
Trực nhận ngay chánh pháp mãi thung dung
Là thọ trì một cách rất anh hùng
Chuyển Phật Pháp lợi ích toàn xã hội 

Khi nói lỗi phải chân thành sám hối
Phải lựa lời tốt đẹp đối đãi nhau
Lỗi của người không nói cũng không bày
Ần việc ác dương thiện điều cần thiết

Tăng tán Tăng hành xử là đẹp tuyệt
Phật Pháp hưng thế giới cũng an hòa
Cho Ta bà mãi trổ thắm ngàn hoa
Ta hoán chuyển trần gian thành tịnh độ

Khen tặng nhau chúng ta nên thi thố
Nhân điển hình cái tốt mãi suy tôn
Sống như thế sẽ thanh thản tâm hồn
Nhiều hoa đẹp sẽ lấn dần cỏ dại 

Nói chân thật dối gạt không, quyết phải 
Được tiếng tăm uy thế cũng vang xa
Không thêu dệt nói trung thực hiền hòa
Được kính mến tin yêu trùm khắp cả 
                                                                     
Nói đâm thọc tội lỗi cần buông xả
Hòa hợp nhau người ủng hộ yêu thương
Lời thô ác hãy cẩn thận khiêm nhường
Dùng hòa nhã cao sang trong cuộc sống

Lời ái ngữ đời người nhiều sống động
Thương yêu nhau thắm thiết thật an vui
Không thị phi tránh khỏi những ngậm ngùi 
Đời hạnh phúc khi thực hành Chánh Ngữ!

An Lạc thất, những ngày tịnh dưỡng
Quý Đông, Giáp Ngọ (01/2015) 
Thích Viên Thành
Thích Viên Thành
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z