Phật Giáo

Đà Nẵng: Khóa tu Bát Quan Trai tại thiền viện Bồ Đề

Thứ năm, 01/09/2016 | 13:06

Sáng 01/08/Bính Thân (01/09/2016), thiền viện Bồ Đề (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đã trang nghiêm diễn ra buổi lễ khai kinh, bạch Phật mở đầu khóa tu Bát Quan Trai giới định kỳ tháng 8.

Đạo tràng phật tử đã cung nghinh Chư tôn đức tăng quang lâm Đại hùng Bảo điện, ĐĐ.Thích Thanh Nguyên, Tri sự thiền viện đã niêm hương, bạch Phật, khai Kinh. Đạo hữu Nguyễn Văn Mùa, pháp danh Nguyên Quang thay mặt đạo tràng, tác bạch cung thỉnh giới sư, đăng đàn truyền giới.
 
Đại đức giới sư đã trao Bát Quan Trai giới, trong một ngày, một đêm các giới tử phải giữ gìn các giới, không sát sinh, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu, không múa hát và nói chuyện thế gian, không nằm giường cao rộng và không ăn phi thời.
 
Sau khi thọ nhận giới pháp, các giới tử đã được chư tăng hướng dẫn trì tụng kinh kỳ an, ĐĐ.Thích Thanh Lương dâng sớ điệp, các phật tử đồng cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình phật tử an lành. 

Sau các nghi lễ cầu an, chư tăng hướng dẫn phật tử thiền tọa, lễ Phật, niệm Phật kinh hành. Cùng ngày đạo tràng, thiền viện đã cung thỉnh ĐĐ.Thích Lệ Minh, giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương đăng lâm thuyết giảng Phật pháp với chủ đề “Thành tâm sám hối”.
 
Trưa cùng ngày các giới tử tham dự lễ cúng ngọ, lễ quá đường, chiều trì tụng Kinh bộ, niệm Phật, kinh hành, cuối ngày đạo tràng phật tử cúng thí thực, dâng nến cầu nguyện và bế mạc khóa tu Bát Quan Trai giới định kỳ lần thứ 8.
 

Thanh Nam
Thanh Nam
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z