Phật Giáo

Danh lam thắng cảnh Hổ Cứ sơn Vân Môn Tự, Hàn Quốc

Thứ năm, 08/08/2017 | 09:45

Ngôi danh lam thắng cảnh Vân Môn Tự, tọa lạc núi Hổ Cứ, quận Vân Môn, tỉnh Khánh Thượng Bắc, thuộc đệ cửu khu Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc. Ngôi Vân Môn Tự do vị Thần Tăng kiến tạo vào giữa thế kỷ thứ 6, năm 560 Tây lịch (thuộc triều đại Tân La, Chân Hưng vương năm thứ 21), sau đó nhiều thế hệ Đại Quốc sư và Tỳ kheo ni kế thế trụ trì hoằng pháp, từng bước duy trì và phát triển, trải qua thế cuộc thăng trầm, và cuối cùng có được diện mạo như ngày hôm nay.

 
Vân Môn Tự bảo tồn thiên nhiên kỷ niệm đệ 180 hiệu, cội tùng cổ thụ, trước kim đường có 7 báu vật Thạch đăng (đèn đá). Xung quanh ngôi đại già lam với những ngôi am viện gắn liền với lịch sử lâu dài như Tà Ly am, Nội viện am, Bắc Đài am, Thanh thần am, Văn Thù Thiền viện, xung quanh rừng tùng, thông, nhiều loại thảo mộc, kỳ hoa dị thảo, nhiều màu sắc đan xen, tạo thành một bức tranh mỹ lệ, yên bình.
 
 
Vân Môn Tự tại Hổ Cứ Sơn (Vân Môn Sơn) cao 1.188 mét so với mực nước biển, phía nam của Thái Bạch Sơn. Cổ thụ xinh tươi, du khách thập phương hành hương rất hứng thú bởi cảnh quan sơn xuyên tú lệ.
 


Vân Tuyền

Vân Tuyền
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z