Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ bảy, 16/04/2022, 11:06 AM

Đạo đức song hành với hạnh phúc

Đối với đức Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh phúc, một đời sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo đức.

Đại nguyện của đức Phật là làm vơi nỗi thống khổ của chúng sanh, đem lại hạnh phúc cho mọi loài, mọi người. Với trí tuệ, siêu nhiên, với thiên nhãn, thấu suốt sự việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngài quán triệt bất hạnh và hạnh phúc của con người tùy thuộc vào hành động thiện ác của con người.

Ngài tuyên bố: “Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, chúng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục (Kinh Thuyết Như Vậy, số 71)”.

Ngài lại tuyên bố thêm: “Ta đã thấy, này các Tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tự ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này (Kinh Phật Thuyết Như Vậy số 72)”.

Đối với đức Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh phúc, một đời sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo đức.

Đối với đức Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh phúc, một đời sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo đức.

Một lời dạy tiếp liên hệ giữa đạo đức và hạnh phúc cho người và cho chính mình: “Thành tựu năm pháp Tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. Thế nào là năm? Vị Tỳ-kheo tự mình đầy đủ giới hạnh và khuyến khích người khác đầy đủ giới hạnh, tự mình đầy đủ Thiền định và khuyến khích người khác đầy đủ Thiền định, tự mình đầy đủ trí tuệ và khuyến khích người khác đầy đủ trí tuệ, tự mình đầy đủ giải thoát và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát, tự mình đầy đủ giải thoát tri kiến và khuyến khích người khác đầy đủ giải thoát tri kiến. Đầy đủ năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo đem lại hạnh phúc cho mình và cho người" (Tăng Chi II, 20).

Đối với đức Phật, một đời sống có đạo đức là một đời sống có hạnh phúc, một đời sống có hạnh phúc là một đời sống có đạo đức.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Linh ứng hay nhiệm mầu?

Kiến thức 12:04 24/06/2022

Trong đạo Phật, ngoài Phật Thích Ca còn có nhiều vị Phật khác. Tuy nhiên, lấy thế giới Ta-bà này làm hệ quy chiếu thì chỉ có một mình Phật Thích Ca là vị Phật lịch sử; còn những vị khác là Phật tôn giáo thuộc thế giới tâm linh.

Tại sao tụng Chú Đại Bi rồi mới vào thời Kinh?

Kiến thức 10:32 24/06/2022

Quý vị tụng Kinh ở chùa thường sẽ thấy trước khi vào bài Kinh thì sẽ có phần Khai Kinh, sau đó sẽ đọc Chú Đại Bi rồi mới tụng Kinh đúng không ạ?

Ý tưởng xấu cứ hiện ra mỗi lần con niệm Phật, con phải làm sao?

Kiến thức 10:06 24/06/2022

Ý tưởng xấu cứ hiện ra mỗi lần con niệm Phật, con tự giận mình và trách mình tu quá dở. Bạch Thầy, con phải làm sao để không còn hiện tượng này!

Nhân quả về từ bi và sắc đẹp

Kiến thức 09:00 24/06/2022

Từ xưa đến nay, chúng ta thường nghe nói muốn đẹp thì dâng hoa cúng Phật, nên nhiều người mang hoa cúng dường để mong cầu sắc đẹp. Nhân quả đó không sai nhưng mới chỉ là phần ngọn.