Tag: Hoa Đăng

Biểu tượng hoa đăng trong Phật giáo

Ánh sáng đèn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ. Chúng ta tổ chức lễ hoa đăng với rất nhiều ngọn đèn sáng lung linh để nhắc nhở mình hướng đến sự nghiệp khai mở trí tuệ. Ánh sáng trí tuệ sẽ soi tỏ đêm tối vô minh.
15:56 12/01/2020

Lung linh hoa đăng đêm Di Đà tại chùa Từ Xuyên Thái Bình

Tối ngày 17/11/Mậu Tuất (23/12/2018), tại đạo tràng chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức lễ hội hoa đăng mừng kỷ niệm đức Phật A Di Đà, cúng dường lên đức Từ phụ.
16:01 25/12/2018