Tag: khen chê

Tự tại trước khen chê

Khen chê trong xã hội là chuyện muôn đời, dường như không có cách nào để tránh. Cách duy nhất là để tâm bình thản trước mọi sự khen chê.
13:49 12/12/2019

Tự tại trước khen chê!

Khen là có những lời tâng bốc một ai đó, thậm chí tô hồng sự thật, đôi khi có tính cách thổi phồng các sự việc hướng tích cực nhất. Chê là sự chỉ trích, dè bỉu, từ đó có những lời nói bất mãn, bôi nhọ một người, tất cả những hình thái tiêu cực ấy chúng ta gọi là chê.
11:18 13/10/2019