Tag: Khương Tăng Hội

Hành trang thần dị của Thiền sư Khương Tăng Hội

Thiền sư Khương Tăng Hội là người nghiêm cẩn tu hành, cao nhã, hiểu biết sâu rộng, lại dốc chí học tập, nên Ngài thấu hiểu ba tạng, làu thông sáu kinh, thiên văn, đồ vĩ không gì chẳng biết; lại còn khéo giảng nói, giỏi văn chương.
10:57 09/05/2019

Thiền sư Khương Tăng Hội sinh ra trên đất Việt, truyền Phật giáo từ Giao Chỉ tới Đông Ngô

Người ta thường cho rằng Phật giáo được truyền vào Trung Hoa qua vùng Trung Á, nhưng còn có một con đường khác mà ít người biết tới hơn, đó là con đường từ Giao Chỉ tới Đông Ngô.
06:59 05/03/2019

Thiền sư Khương Tăng Hội: Sơ tổ của Thiền tông Việt Nam

Người đầu tiên đưa dòng phái thiền vào Việt Nam là Thiền sư Khương Tăng Hội – sư Tổ của dòng phái thiền Việt Nam, người đã có công góp phần xây dựng cơ sở nền móng hoạt động để Trung tâm Phật giáo thứ II ở vùng Đông Bắc Bộ phát triển từ thế kỷ thứ 2 đến thế kỷ thứ 11.
15:22 22/01/2019