Tag: kiến chấp là gì

Đức Phật phá tất cả kiến chấp đối đãi sai biệt của hiện tượng giới để chỉ cho chúng sinh thấu đạt vô ngã

Người học Phật thường được dạy là phải phá ngã chấp, bởi cái ngã làm chúng ta nổi chìm trong biển phiền não, sinh tử luân hồi. Nếu ngã chấp không còn thì bất cứ lúc nào và bất cứ ở nơi đâu cũng là Niết-bàn. Vậy ngã và ngã chấp là gì, và làm sao để phá ngã chấp đạt được vô ngã.
11:32 28/06/2019

Chuyện Kinh Bách Dụ: Vợ ngu giả chết

Kinh Bách Dụ, một bộ kinh trong Đại Tạng chuyển tải ý nghĩa thâm diệu bằng những câu chuyện thí dụ rất sâu sắc. Nếu chúng ta không giải thích kinh thì khác gì kể chuyện, chẳng có ý nghĩa gì.
08:00 20/05/2019