Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Kinh Bách Dụ: Quỷ Tỳ- Xá- Xà

Thưở xưa, có hai con quỷ Tỳ -xá-xà nhặt được một cái rương, một cây gậy và một đôi guốc. Chúng cứ tranh nhau, ai cũng muốn giành về phần mình. Tranh nhau cả tháng mà vẫn chưa có cách nào để giải quyết cho công bằng.

Thưở xưa, có hai con quỷ Tỳ -xá-xà nhặt được một cái rương, một cây gậy và một đôi guốc. Chúng cứ tranh nhau, ai cũng muốn giành về phần mình. Tranh nhau cả tháng mà vẫn chưa có cách nào để giải quyết cho công bằng.

Bấy giờ, có người đi đến thấy hỏi:

-Ba vật này có gì quý mà chúng bây giành nhau sôi nổi vậy?

Hai con quỷ nói:

-Cái rương này có năng lực hiện ra các thức ăn, y phục, giường chỏng, mùng mền, chiếu gối…Cây gậy này chỉ cầm thôi, cũng làm cho kẻ oán địch quy phục, không dám kình chống. Ai mang đôi guốc này thì bay đi tự tại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người ấy nghe xong nói:

-Chúng bây hãy chạy khỏi đây vài phút, ta sẽ phân xử công bằng cho.

Nghe vậy, hai con quỷ liền chạy đi.

Người ấy liền ôm rương, cầm gậy và mang guốc bay lên hư không, nói:

-Ta đã phân xử công bằng, giúp cho chúng bây không còn tranh giành nhau nữa.

Hai con quỷ ngạc nhiên, đành chịu mất của, không biết làm sao được!

Lời bàn:

Trong mẩu chuyện này, quỷ Tỳ- xá - xà dụ cho các ma chướng và ngoại đạo; bố thí dụ như cái rương, thiền định dụ như cây gậy tiêu trừ giặc ma oán phiền não; trì giới dụ như đôi guốc, nhất định được sanh làm người hay sanh lên các cõi trời, các ma và ngoại đạo giành nhau cái rương dụ cho trong pháp hữu lậu gắng cầu phước báu, không được lợi ích gì. Nếu tu các hạnh lành, bố thí, trì giới, thiền định thì nhất định lìa khổ, chứng đắc đạo quả.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Tâm của Phật – Nơi chứa tất cả những điều tuyệt đối của Từ bi và trí tuệ

Kinh Phật 10:55 26/06/2022

Đức Phật là nơi nương tựa tuyệt đối, vững chắc về tâm linh và đạo đức muôn đời của nhân loại.

Hơn 1 ngàn cây xanh được trồng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

Kinh Phật 09:41 26/06/2022

Hơn 1 ngàn cây xanh đã được trồng tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Đây là chương trình do tăng ni sinh, giảng sư hưởng ứng phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp được tổ chức sáng nay, ngày 24/6.

Những điều cần ghi nhớ để chấm dứt tranh cãi

Kinh Phật 09:39 26/06/2022

Để không lao vào những tranh cãi hơn thua, chúng ta hãy ghi nhớ những điều sau:

Nhân quả của ý nghĩ: Con nguyện lòng tôn kính Phật tuyệt đối

Kinh Phật 08:38 26/06/2022

Người nào siêng năng lạy Phật, lễ bái nghiêm trang, thường khởi lên lòng tôn kính tha thiết đối với các bậc Thánh, thì quả báo là đời sau sinh ra làm một bậc cao tăng Đạc đức, xuất gia tu hành có thể đắc đạo, làm chỗ nương tựa cho vô số chúng sinh.