Phật Giáo

Lâm Đồng: Lễ Tiểu tường Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm

Thứ năm, 19/07/2014 | 17:11

Trong hai ngày 22, 23/06/Giáp Ngọ (18, 19/07/2014), tại Tổ đình Linh Quang, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức Đại lễ Tiểu tường cố Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm

Trong hai ngày 22, 23/06/Giáp Ngọ (18, 19/07/2014), tại Tổ đình Linh Quang, thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, môn đồ pháp quyến đã trang nghiêm, thành kính tổ chức Đại lễ Tiểu tường cố Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm, lễ Chung thất trai tuần - Đệ nhất Sư huynh, cố Ni sư Thích Nữ Viên Lương trụ trì chùa Liên Hoa (Bình Thạnh, Tp.HCM) và lễ Lục thất trai tuần - Đệ nhị Sư huynh cố Ni sư Thích Nữ Hải Triều Hạnh, trụ trì tịnh thất Cát Tường (Úc châu).
Giác linh đường
Quang lâm chứng minh, tham dự lễ có HT. Thích Toàn Đức - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng cùng Chư tôn Thiền đức tăng ni, trong BTS PG tỉnh Lâm Đồng và một số tỉnh lân cận.
Môn đồ pháp quyến tác bạch thỉnh sư
Được biết, Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm, nguyên hàng Giáo phẩm Chứng minh Phân ban Đặc trách Ni giới T.Ư GHPGVN – khai sơn Tổ đình Linh Quang xã Phú Hội, viện chủ các chùa: Liên Hoa, Viên Thông, Dược Sư, Hương Sen, Lăng Nghiêm, Ni Liên, Bát Nhã huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng. Do tuổi cao sức yếu nên Sư trưởng đã thu thần thị tịch vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 24/06/Quý Tỵ (31/07/2013) tại chùa Dược Sư thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Trụ thế 94 năm, 60 hạ lạp, trong niềm tôn kính, thương tiếc của Chư tôn Thiền đức tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước.

Cũng trong không khí trang nghiêm thanh tịnh này, môn đồ pháp quyến cũng đã thành tâm thiết lễ cúng dường trai tăng, cầu nguyện Phật pháp trường tôn, thế giới hòa bình, chúng sinh an cư lạc nghiệp và lễ Chẩn tế âm linh cô hồn, cầu nguyện âm siêu, dương thái.

Đại lễ được đặt dưới sự chứng minh kiêm sám chủ của TT.Thích Lệ Trang - Phó ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN – Trưởng ban Nghi lễ thành hội Phật giáo Tp.HCM cùng Chư tôn thiền đức tăng trong Ban Kinh sư.
Môn đồ pháp quyến
TT. Thích Lệ Trang - sám chủ đàn chân tế
 
Lễ chân tế âm linh cô hồn 
 
Chốn Tổ Linh Quang
Cố Sư trưởng Thích Nữ Hải Triều Âm
Cố Ni sư Thích Nữ Viên Lương
Cố Ni sư Thích Nữ Hải Triều Hạnh

Thích Linh Toàn
Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z