Phật Giáo

Lâm Đồng: Pháp hội Đại Bi Lưu Ly Giới – siêu độ Thai nhi tại chùa Giác Hải

Thứ năm, 25/10/2013 | 13:36

Pháp Hội là dịp để cho các bậc làm cha mẹ, những người đã từng chối bỏ đi những mầm sống yêu thương của chính mình. Hôm nay, có dịp bày tỏ những nỗi niềm ăn năn, sám hối cùng với chư Tôn đức Tăng, Ni nhất tâm cầu nguyện cho các thai nhi, hài đồng do không đủ duyên lành phải thác oan ức

Sáng ngày 24/10/2013 (20/09/Quí Tỵ) tại chùa Giác Hải huyện Đơn Dương đã  trang nghiêm, thanh tịnh khai đàn, Pháp hội Đại Bi Lưu Ly giới, Siêu độ Thai Nhi, Chẩn tế Âm linh Cô hồn, cầu nguyện quốc thái dân an.
 
Pháp Hội là dịp để cho các bậc làm cha mẹ , những người đã từng chối bỏ đi những mầm sống yêu thương của chính mình, có dịp bày tỏ những nỗi niềm ăn năn, sám hối cùng với chư Tôn Đức Tăng, Ni nhất tâm cầu nguyện cho các thai nhi, hài đồng do không đủ duyên lành phải thác oan ức … Nay, xin về đây, về với đàn tràng này mà hưởng, hương hoa quả phẩm, hưởng nén hương thơm cùng tấm lòng của người dâng cúng, xả bỏ mê đồ, sớm siêu sanh về thế giới an lành của chư Phật.
 
Đàn tràng còn là dịp để giáo dục cho thanh niên, thế hệ trẻ tìm hiểu sâu xa về tình mẫu tử , giá trị cao cả  mầm sống của con người …Từ đó, có ý thức , xây dựng một cuộc sống đạo đức, lành mạnh, tràn đầy tình yêu thương hạnh phúc. Pháp Hội siêu độ Thai nhi được diễn ra liên tục với các khóa lễ: Tụng kinh Thủy Sám, Địa Tạng, trì chú Đại Bi, lạy Ngũ Bách Danh, Đăng đàn Giải oan Bạt độ và Chẩn tế Âm Linh, Cô hồn … Từ ngày 24/10 đến 28/10/2013 ( 20 - 24 /09/Quí Tỵ).
 
 

Thích Linh Toàn

Thích Linh Toàn
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z