Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 03/04/2020, 11:35 AM

Lòng lặng yên thì …có còn nghiệp không?

Báo Giác Ngộ viết: Nghiệp không phải hành động đơn thuần, càng không phải hành động của tế tự, mà chính là ý chí, tư (cetana) hay động lực của mọi hành vi của thân, khẩu và ý. Nhân đọc bài viết “Lòng lặng thì nghiệp yên” trên báo Giác Ngộ, chúng tôi có một vài ý trao đổi thêm về bài viết này.

 Bài viết trên báo Giác Ngộ

1. Người tu Pháp môn Tịnh độ, ai cũng biết ” lời ý kinh “tịnh tâm kỳ ý”! 

“Lòng lặng nghiệp yên” đã có  “ý kỳ” chưa và ” nghiệp đã "yên” chưa, đã "thoát ”,giải thoát chưa ” hay vẫn còn lưu- dấu- …nghiệp?

“Ý kỳ” là ý gì? Chính là ý ”kỳ diệu-diệu kỳ ” ngời sắc màu của trí- ý- huệ - ý.

Với pháp môn “Tịnh độ”, tu Tịnh độ”, nhiều vị Thiền sư…..đã để lại ” nhục thân bất hoại”! Nếu không “đắc ” sao để lại được ”nhục thân bất hoại? Ý gì tạo nên ? Chắc chắn không phải từ ”cái ý phân biệt, ý vô minh… !

“Tự Tịnh Kỳ Ý”, quả ý , chình là “ý kỳ”, Ý  Kỳ diệu  Ý!

nghiep qua

Tư tưởng Bát Nhã từ Ấn Độ đến Trung Hoa

Con người, ai tu ” tịnh độ” tất đều -” thấy ” ý kỳ ”,”biết ý kỳ-.., nhưng cũng có thể ” biết mà chưa biết". Nếu chưa biết thì làm sao có thể “soi chiếu-chiếu soi!?

“Lặng yên” mới ” là ” tịnh ”  nhưng” “Kìa xem bóng nguyệt lòng sông….”! (Hữu không -Có không-Thiền sư Từ Đạo Hạnh).

Có ”xem”, có ”nhìn” mới “thấy-biết”. Chiếu soi” tâm ý -từ ” ý ” chính ý kỳ ý mình” mà ” chiếu soi…”, từ cái ý nhỏ nhiệm  ”ý trong”,”trong ngoài-ngoài trong” mà” thấy-biết”!. Nếu chưa ”giải” được ”ý tâm- tâm ý ”, nguyên nhân của ”cuộc sống”- ý - ”khổ ” não ” bước theo sau .. ”…thì làm sao mà “thấy biết!?

2. “Đời nay” nhiều vị” hay nói: Thấy Pháp là thấy Phật.

  Lời nói đó rất cao siêu… Chính là ý ” như thị ”. Nó là Nó!  Thấy “nó là nó” chính là ý kinh viết trong Bát nhã tâm kinh: “sắc tức thị không, không tức thị sắc”!-…

 Cuộc sống con người tất cả là “cuộc sống duyên”!

“Duyên” là gì”?

Duyên là Pháp! Pháp là tất cả những gì mà con người có thể “duyên” khi “con mắt nhìn thấy, tai nghe-thấy”, cảm ý - thấy - biết được ý trong tâm “ý – tâm - tâm ý”, “cuộc sống ý tâm - tâm ý”, trong ngoài - ngoài trong”, ý chính mình “cuộc sống” biết ý chính mình….cuộc sống…! Tất cả là “ý” tự-biết.

Cuộc sống mỗi con người, tất cả ai cũng có ý-tâm cuộc sống trong ngoài-ngoài trong! Con người ”vọng ngoại, chạy theo duyên ngoài -cuộc sống ngoài -”ngoại.”, quên đi cuộc sống trong ”ý tâm - tâm ý' chính mình!

Con người “tu” tất cả ” phải tự ” quy y”, “tự’ quay về chính mình, tự biết chính mình, sống ý “tự biết ý chính mình”! Quy y ““Phật- Pháp -Tăng” là” tự quy y-” chính mình-chính ý tâm- tâm ý -ý  chính mình”!…”Thật sống-ý tâm tâm ý-cuộc sống-ý-chính mình-..”- …sau này ”-chính ý cuộc sống-…” đó ” thành “ý”, “thành pháp” ! 

Là ”cảm ý- thấy- biết được ” cái ý duyên trong ngoài ” mà ” hợp thành tất cả  ý muôn muôn ” ý ” trong cuộc sống ý tâm -tâm ý chính mình ”, “tất cả là một ”, “một là tất cả ” ý tâm cuộc sống thế giới ” tâm” ý chính mình … -tất cả!  .. chính là “cuộc sống ý chính mình” trong cuộc sống ý “hiện tại - bây giờ.”

Hiện tại - bây giờ ” khác với” ý một con người ” tự biết ”ý ngời ” ý -chính mình-, “tức thì ý ” -” đây là - bây giờ” !

Vì cái ” khác” đó chính là cuộc sống ” không - thời gian ” con người -cuộc sống trong cuộc sống con người -nhân loại -thế giới -cuộc sống bằng chính cuộc sống ý tâm-tâm ý cuộc sống- con người cuộc sống vũ trụ- thế giới- cuộc sống ” bằng chính nhân duyên cuộc sống chính mình trong cuộc sống ” hiện tại-bây giờ..-!

Đó chính là ” cuộc sống như ” Thiện tài đồng tử”’ xưa ” đi vào đời ”nhập thế”!

 Đời - Thế giới cuộc sống hiện nay là cuộc sống con người nhân loại thế giới….”sống với nhau…

3. Lòng lặng thì nghiệp yên…có giải được “ý nghiệp” chưa?

 Cái ý nghiệp đó có…”còn không” khi ” cái “gió nghiệp” khuấy cho ” bùn”, ý bất tịnh lại khởi lên? 

Đọc lại Bát Nhã Tâm Kinh: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.”!

Ý  ”hành thâm”,” chiếu kiến” “chiếu soi ” có cần không?- hãy “soi chiếu-chiếu soi” cho” thấu rõ ”…

“Chiếu soi-soi chiếu” bằng ”tâm” hay ” ý “? Soi chiếu” bằng cái ý gì-!?…

“Nhân duyên tất cả nhân duyên”-!

“Nhân duyên - nhân quả “- “tức thì ” -”ý”! 

Có  soi -  chiếu kiến  cho ”thấy’’ -”biết” “nhân duyên-nhân quả ” của ” cái ý nghiệp  đó “cho thấu ”, khi đó ” con người tu ” tự biết ” vì sao có ”nhân “ đó ,”nghiệp” đó, từ” duyên “ý” nào ..sinh ra…-!

“Chiếu soi”, “chiếu kiến ” thấy biết rõ ràng rồi… mới ” vượt qua..”độ nhứt thiết khổ ách.”!

"Lặng tịnh “ý -kỳ ” chiếu soi.” thấy biết” rõ….”mới là…”.”vượt qua…!

Đạo pháp Phật Đà Thích Ca ” biết bao nhiêu con người Tu-đã đắc, đã biết, có “ý kỳ..” nhưng chưa…..có lời….vì ”-con-đường-đạo-pháp-”với nhân duyên cuộc sống….hiện tại, nhưng chúng tôi nghĩ, những gì cần, “hiện nay”, chúng ta nên có” ý….”chừng mực”, nếu không khéo….dòng đạo pháp….”thời chuyển” sẽ có những khó khăn-nhất là đạo pháp- biết bao vấn đề đang trong ” thời ý ” hiện nay!  

Tính không trong trí huệ Bát Nhã

(*) Bài do CTV gửi tới BBT.

Phật Giáo
Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

Phòng thờ Phật nên sơn màu gì đẹp và hợp phong thủy cho gia chủ?

HomeAZ 01/06/2020, 23:05

Phòng thờ trong truyền thống gia đình người Việt là nơi dùng để thờ cúng những người quá cố hoặc thờ Phật. Việc lựa chọn màu sơn cho phòng thờ Phật rất quan trọng vì đây là nơi trang nghiêm và rất linh thiêng. Hãy tham khảo ngay những màu sơn đẹp và hợp phong thủy cho phòng thờ Phật ngay dưới đây nhé!

Dọn cơm cúng vong như thế nào mới đúng?

Nghiên cứu 09:31 03/06/2020

Nghi cúng cơm nầy là do tổ tiên ta bày ra. Đây là một tập tục có từ ngàn xưa. Khi cúng để 3 chén cơm, một chén chính giữa phải đầy cơm và 2 chén 2 bên thì lưng.

Giữ lòng kham nhẫn

Nghiên cứu 09:26 03/06/2020

Mặc dù không phổ biến và được trì tụng rộng rãi đến mức gần giống một bản kinh đơn hành như phẩm Phổ môn, nhưng xét về mặt ý nghĩa và tính biểu tượng, Tùng địa dũng xuất có lẽ là một trong những phẩm kinh nổi bật nhất của Pháp hoa.

Đại hạnh của các vị Đại thừa Bồ tát (I)

Nghiên cứu 09:24 03/06/2020

Đại hạnh của hàng Đại thừa Bồ tát lớn lao vô cùng, nên phải có những hạnh tu cũng lớn lao, mới tương xứng và thể hiện được mục đích. Nói một cách khác, Bồ tát đã có đại nguyện tất phải có đại hạnh.

Đời sau muốn sinh về cõi nào?

Nghiên cứu 09:23 03/06/2020

Chư Phật, Bồ Tát đến thế gian này, quý ngài đến đầu thai và cũng thị hiện chết đi, quý ngài sinh tử tự tại, không phải do nghiệp lực mà là nguyện lực.