Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ sáu, 03/04/2020, 11:35 AM

Lòng lặng yên thì …có còn nghiệp không?

Báo Giác Ngộ viết: Nghiệp không phải hành động đơn thuần, càng không phải hành động của tế tự, mà chính là ý chí, tư (cetana) hay động lực của mọi hành vi của thân, khẩu và ý. Nhân đọc bài viết “Lòng lặng thì nghiệp yên” trên báo Giác Ngộ, chúng tôi có một vài ý trao đổi thêm về bài viết này.

 Bài viết trên báo Giác Ngộ

1. Người tu Pháp môn Tịnh độ, ai cũng biết ” lời ý kinh “tịnh tâm kỳ ý”! 

“Lòng lặng nghiệp yên” đã có  “ý kỳ” chưa và ” nghiệp đã "yên” chưa, đã "thoát ”,giải thoát chưa ” hay vẫn còn lưu- dấu- …nghiệp?

“Ý kỳ” là ý gì? Chính là ý ”kỳ diệu-diệu kỳ ” ngời sắc màu của trí- ý- huệ - ý.

Với pháp môn “Tịnh độ”, tu Tịnh độ”, nhiều vị Thiền sư…..đã để lại ” nhục thân bất hoại”! Nếu không “đắc ” sao để lại được ”nhục thân bất hoại? Ý gì tạo nên ? Chắc chắn không phải từ ”cái ý phân biệt, ý vô minh… !

“Tự Tịnh Kỳ Ý”, quả ý , chình là “ý kỳ”, Ý  Kỳ diệu  Ý!

nghiep qua

Tư tưởng Bát Nhã từ Ấn Độ đến Trung Hoa

Con người, ai tu ” tịnh độ” tất đều -” thấy ” ý kỳ ”,”biết ý kỳ-.., nhưng cũng có thể ” biết mà chưa biết". Nếu chưa biết thì làm sao có thể “soi chiếu-chiếu soi!?

“Lặng yên” mới ” là ” tịnh ”  nhưng” “Kìa xem bóng nguyệt lòng sông….”! (Hữu không -Có không-Thiền sư Từ Đạo Hạnh).

Có ”xem”, có ”nhìn” mới “thấy-biết”. Chiếu soi” tâm ý -từ ” ý ” chính ý kỳ ý mình” mà ” chiếu soi…”, từ cái ý nhỏ nhiệm  ”ý trong”,”trong ngoài-ngoài trong” mà” thấy-biết”!. Nếu chưa ”giải” được ”ý tâm- tâm ý ”, nguyên nhân của ”cuộc sống”- ý - ”khổ ” não ” bước theo sau .. ”…thì làm sao mà “thấy biết!?

2. “Đời nay” nhiều vị” hay nói: Thấy Pháp là thấy Phật.

  Lời nói đó rất cao siêu… Chính là ý ” như thị ”. Nó là Nó!  Thấy “nó là nó” chính là ý kinh viết trong Bát nhã tâm kinh: “sắc tức thị không, không tức thị sắc”!-…

 Cuộc sống con người tất cả là “cuộc sống duyên”!

“Duyên” là gì”?

Duyên là Pháp! Pháp là tất cả những gì mà con người có thể “duyên” khi “con mắt nhìn thấy, tai nghe-thấy”, cảm ý - thấy - biết được ý trong tâm “ý – tâm - tâm ý”, “cuộc sống ý tâm - tâm ý”, trong ngoài - ngoài trong”, ý chính mình “cuộc sống” biết ý chính mình….cuộc sống…! Tất cả là “ý” tự-biết.

Cuộc sống mỗi con người, tất cả ai cũng có ý-tâm cuộc sống trong ngoài-ngoài trong! Con người ”vọng ngoại, chạy theo duyên ngoài -cuộc sống ngoài -”ngoại.”, quên đi cuộc sống trong ”ý tâm - tâm ý' chính mình!

Con người “tu” tất cả ” phải tự ” quy y”, “tự’ quay về chính mình, tự biết chính mình, sống ý “tự biết ý chính mình”! Quy y ““Phật- Pháp -Tăng” là” tự quy y-” chính mình-chính ý tâm- tâm ý -ý  chính mình”!…”Thật sống-ý tâm tâm ý-cuộc sống-ý-chính mình-..”- …sau này ”-chính ý cuộc sống-…” đó ” thành “ý”, “thành pháp” ! 

Là ”cảm ý- thấy- biết được ” cái ý duyên trong ngoài ” mà ” hợp thành tất cả  ý muôn muôn ” ý ” trong cuộc sống ý tâm -tâm ý chính mình ”, “tất cả là một ”, “một là tất cả ” ý tâm cuộc sống thế giới ” tâm” ý chính mình … -tất cả!  .. chính là “cuộc sống ý chính mình” trong cuộc sống ý “hiện tại - bây giờ.”

Hiện tại - bây giờ ” khác với” ý một con người ” tự biết ”ý ngời ” ý -chính mình-, “tức thì ý ” -” đây là - bây giờ” !

Vì cái ” khác” đó chính là cuộc sống ” không - thời gian ” con người -cuộc sống trong cuộc sống con người -nhân loại -thế giới -cuộc sống bằng chính cuộc sống ý tâm-tâm ý cuộc sống- con người cuộc sống vũ trụ- thế giới- cuộc sống ” bằng chính nhân duyên cuộc sống chính mình trong cuộc sống ” hiện tại-bây giờ..-!

Đó chính là ” cuộc sống như ” Thiện tài đồng tử”’ xưa ” đi vào đời ”nhập thế”!

 Đời - Thế giới cuộc sống hiện nay là cuộc sống con người nhân loại thế giới….”sống với nhau…

3. Lòng lặng thì nghiệp yên…có giải được “ý nghiệp” chưa?

 Cái ý nghiệp đó có…”còn không” khi ” cái “gió nghiệp” khuấy cho ” bùn”, ý bất tịnh lại khởi lên? 

Đọc lại Bát Nhã Tâm Kinh: “Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.”!

Ý  ”hành thâm”,” chiếu kiến” “chiếu soi ” có cần không?- hãy “soi chiếu-chiếu soi” cho” thấu rõ ”…

“Chiếu soi-soi chiếu” bằng ”tâm” hay ” ý “? Soi chiếu” bằng cái ý gì-!?…

“Nhân duyên tất cả nhân duyên”-!

“Nhân duyên - nhân quả “- “tức thì ” -”ý”! 

Có  soi -  chiếu kiến  cho ”thấy’’ -”biết” “nhân duyên-nhân quả ” của ” cái ý nghiệp  đó “cho thấu ”, khi đó ” con người tu ” tự biết ” vì sao có ”nhân “ đó ,”nghiệp” đó, từ” duyên “ý” nào ..sinh ra…-!

“Chiếu soi”, “chiếu kiến ” thấy biết rõ ràng rồi… mới ” vượt qua..”độ nhứt thiết khổ ách.”!

"Lặng tịnh “ý -kỳ ” chiếu soi.” thấy biết” rõ….”mới là…”.”vượt qua…!

Đạo pháp Phật Đà Thích Ca ” biết bao nhiêu con người Tu-đã đắc, đã biết, có “ý kỳ..” nhưng chưa…..có lời….vì ”-con-đường-đạo-pháp-”với nhân duyên cuộc sống….hiện tại, nhưng chúng tôi nghĩ, những gì cần, “hiện nay”, chúng ta nên có” ý….”chừng mực”, nếu không khéo….dòng đạo pháp….”thời chuyển” sẽ có những khó khăn-nhất là đạo pháp- biết bao vấn đề đang trong ” thời ý ” hiện nay!  

Tính không trong trí huệ Bát Nhã

(*) Bài do CTV gửi tới BBT.

Phật Giáo
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Những pho tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Nguồn gốc và các phiên bản của Chú Đại Bi

Nghiên cứu 12:41 06/03/2021

Chú Đại Bi, hay Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani) là bài chú căn bản minh họa công đức nội chứng của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva).

Tôn giả Xá Lợi Phất - Đệ nhất trí tuệ thống lĩnh tăng đoàn

Nghiên cứu 12:33 06/03/2021

Khi cuộc sống của Tăng chúng đã ổn định và được tự giác duy trì, thì Tôn giả Xá Lợi Phất lại khéo giấu mình vào những hi sinh thầm lặng, trong sự tận tụy không ngơi nghỉ.

Học Phật, hiểu Phật, làm theo Phật

Nghiên cứu 09:40 06/03/2021

Phật khuyên chúng ta cần cẩn trọng, bĩnh tĩnh, sáng suốt để giải quyết từng việc thích hợp nhất. Đó chính là thể hiện yếu lý của pháp quy y Phật là phát huy trí tuệ.

Hương thơm đức hạnh

Nghiên cứu 09:33 06/03/2021

Đức Phật chủ trương thực tập giáo pháp để đạt đến giác ngộ giải thoát, còn lý luận chỉ là phương tiện phụ dùng để giải thích cho mọi người hiểu đúng và chuyển hóa được thân tâm theo con đường thánh thiện.

Từ điển Phật học

Travel Mag