Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy viên tịch tại Hoa Kỳ

Thứ năm, 19/03/2018 | 14:52

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy là một bậc danh ni tài đức, uyên thâm Phật học, một đời tận tụy trong việc hoằng pháp, giáo dục; từng giảng dạy, dẫn đạo cho nhiều thế hệ Ni Việt Nam, trong và ngoài nước.

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy, một vị danh ni nổi tiếng nhất trong ni giới Việt Nam về nghệ thuật hùng biện trước công chúng, viên tịch tại chùa Phổ Hiền Worcester, Tiểu Bang Massachussetts. Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy không giữ chức vụ nào trong bất kỳ tổ chức Giáo hội nào, nhưng được phật tử hải ngoại ưa chuộng các thời pháp của Ni trưởng, dù là trên mạng Youtube hay khi được các chùa hải ngoại mời tới thuyết pháp. 
 
Cuốn sách nổi tiếng nhất của Ni trưởng là Hư Hư Lục, đang lưu giữ trên gần như tất cả các trang mạng Phật giáo hải ngoại. Tuy Ni trưởng không an trụ ở chùa nào, chỉ biết có một ngôi nhà nhỏ trong một xóm nghèo ở miền Tây Việt Nam, nơi Ni trưởng thường nhận cúng dường từ phật tử để giúp trẻ em nghèo đi học. Trong những năm cuối đời, Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy thường được mời tới nhiều chùa hải ngoại để thuyết pháp. 

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy là một bậc danh ni tài đức, uyên thâm Phật học, một đời tận tụy trong việc hoằng pháp, giáo dục; từng giảng dạy, dẫn đạo cho nhiều thế hệ Ni Việt Nam, trong và ngoài nước. Ngoài việc giảng dạy, cố Ni trưởng cũng đã đóng góp nhiều sáng tác văn học, Phật học, và để lại tác phẩm thời danh “Hư Hư Lục,” từ nhiều thập niên trước.

Ni trưởng Thích Nữ Như Thủy, pháp hiệu Huệ Hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Yến, sinh ngày 12/04/1950 (Canh Dần), đã viên tịch lúc 8giờ15 sáng ngày 17/03/2018 (ngày 01/02/Mậu Tuất) tại chùa Phổ Hiền, Tp.Worcester, Tiểu Bang Massachussetts, Hoa Kỳ.

Vân Tuyền

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

Vân Tuyền
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ