Tag: Nụ cười Bồ Tát Di Lặc

Ý nghĩa nụ cười trong hình tượng Bồ Tát Di Lặc

Nụ cười của Bồ tát Di Lặc là nụ cười hoan hỷ bất diệt xuất phát từ tâm hồn bao dung không bờ bến. Vì thế không ai nhìn vào hình tượng của Ngài mà không cảm thấy lòng mình trở nên thanh thản nhẹ nhàng.
18:00 15/11/2019