Phật Giáo

Nụ cười toả sáng của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14

Thứ năm, 15/11/2018 | 22:46

Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là nhân vật Phật giáo có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thế giới. Đức Dalai Lama là nhân vật đã đưa Đạo Phật đến Hollywood và từ đó phổ biến Đạo Phật ra toàn cầu.

Phật tử Tây Tạng tin rằng Ngài là hóa thân đời thứ 14 của vị Dalai Lama đầu tiên – một vị lãnh đạo tinh thần sinh năm 1351 và được cho là hóa thân của Bồ Tát Quán thế âm – vị bồ tát của từ bi và cứu khổ. 

Vị Dalai Lama hiện nay được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo trong một ngôi làng nhỏ ở phía đông bắc Tây Tạng năm 1935. Khi lên ba tuổi, các tu sĩ đến gặp và chỉ định cậu là hóa thân của Đức Dalai Lama 13, người đã viên tịch trước đó 4 năm. Ở Việt Nam, thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng là nhân vật Phật giáo gây ảnh hưởng mạnh mẽ toàn cầu, chỉ đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma.

Những hình ảnh nụ cười toả sáng của Ngài trên báo chí quốc tế.

Nguồn ảnh do BTV tổng hợp.

Empty
Bài liên quan
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z