Phật Giáo

Pháp hội Dược sư tại chùa Kỳ Viên, Trung Nghĩa, Nha Trang

Thứ tư, 13/02/2019 | 14:19

Nếu được phước duyên tham dự một Pháp Hội Dược Sư, quý vị sẽ thấy tự viện thiết Đàn Dược Sư có sự hiển hiện uy nghiêm của 07 vị Phật, đó chính là tôn tượng của Thất Phật Dược Sư.       

Theo hệ thống Kinh điển Phật Giáo thì có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyện và ứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thể là Dược Sư Như Lai mà phân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là:- Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai- Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai- Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai- Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai- Pháp Hải Lôi Âm Như Lai- Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai- Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.     

Bài liên quan

 Dược Sư Như Lai tiếng Phạn gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật.        

Hằng năm, vào ngày Mồng 6, hoặc mồng 8 tháng Giêng, các tự viện thường Lập Đàn Khai Kinh Dược Sư, kéo dài đến ngày Rằm tháng Giêng - Tết Nguyên Tiêu.        

Sau đây là một số hình ảnh gi nhận được tại Pháp Hội Dược Sư được tổ chức trên Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa (Núi Sinh Trung - Tp. Nha Trang) vào tối mồng 8 tháng Giêng (12/02/2019).

    

Tâm Không - Vĩnh Hữu 
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z