Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ nhật, 09/02/2020, 22:23 PM

Rằm tháng giêng tại chùa Phổ Minh

Sau thời khóa tọa thiền, kinh hành, thọ trai, HT Thích Thiện Tâm - Phó chủ tịch HĐTS, Trụ trì chùa Phổ Minh, khái quát sơ lược về ý nghĩa ngày rằm tháng giêng của hệ phái Nam tông.

>>Tin tức Phật sự

Sáng ngày 08/02/2020 (15/01 Canh Tý) tại chùa Phổ Minh (Q.Gò Vấp) đã diễn ra ngày rằm tháng giêng theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy.

Sau thời khóa tọa thiền, kinh hành, thọ trai, HT Thích Thiện Tâm - Phó chủ tịch HĐTS, Trụ trì chùa Phổ Minh, khái quát sơ lược về ý nghĩa ngày rằm tháng giêng của hệ phái Nam tông. Đây là Ngày Ðại hội Thánh tăng tại Veluvana (Trúc Lâm tịnh xá), ngày đức Phật khẳng định với Ma vương rằng 3 tháng nữa Ngài sẽ nhập Niết bàn.

Lễ hội Rằm tháng Giêng là ngày đại hội thường lệ của chư Phật được gọi là Caturangasannipāta. Tuy nhiên theo lịch sử những vị Phật Chánh Giác trong quá khứ thì số Tăng hội, thời kỳ đại hội, địa điểm có phần khác với đức Phật bản cho kỳ đại hội thì hoàn toàn giống nhau.

Dường như đây là truyền thống của Chư Phật. Ðại hội Thánh tăng thời kỳ đức Phật Gotama hội đủ bốn chi phần là:

1.Tổ chức đúng vào ngày trăng tròn tháng Giêng Māgha

2. Ðại hội có 1250 vị Tỳ khưu, tự động đến bái kiến đức Phật mà không có sự thỉnh mời hay hẹn trước.

3. Số tăng hội 1250 vị đều xuất gia Thiện Lai Tỷ khiêu (Ehibhikhu).

4. Các ngài đều là bậc Thánh tăng.

Ðại hội Thánh tăng này tròn tháng Giêng Âm lịch tại Veluvana. Trong đại hội, đức Phật thuyết cho 1250 vị Tỷ khiêu về giới bổn Pātimokkha, được phân chia làm hai phần:

1. Giáo giới: Đức Phật tóm lược Giáo pháp của Ngài thành ba câu kệ ngôn:

Không làm điều ác (Sabbabābassa akaranam),

Làmcáchạnhlành(Kusalassu upasampadā),

Giữ tâm ý trong sạch (Sacittapariyotapanam).

Ðây là giáo giới của chư Phật trong quá khứ cũng như của đấng Đạo sư lúc đó.

2. Đức Phật giảng về Anāpātimokkha, có nghĩa là Ngài chuẩn y Giới luật cho chư Tỷ khiêu phải hành lễ Bố tát (Uposatha) mỗi tháng hai kỳ vào ngày 15 và 30 (hoặc 29). Lễ Bố tát là một hình thức giúp các vị xuất gia quán chiếu lại giới hạnh của mình cho được tịnh nghiêm, nếu có sơ sót trong tiểu giới thì ngày hôm đó các vị sám hối với nhau.

Ngày nay chư Tăng hệ phái Phật giáo Nguyên thủy Theravāda vẫn còn gìn giữ truyền thống này vì Giới luật là nền tảng của Phật giáo, Giới luật còn thì Giáo pháp còn.

Trong Tam Tạng kinh điển, đức Phật Thế Tôn tuyên bố rằng theo thời gian, Luật tạng sẽ hoại diệt sau cùng. Khi nào Luật tạng hoại diệt thì lúc đó là thời mạt pháp, là khởi điểm hết nhiệm kỳ Giáo pháp của một vị Phật Chánh Đẳng Giác.

Được biết, buổi tối tại bổn tự có chiêm bái xá lợi, chư Tăng thọ đầu đà để tưởng nhớ về cuộc đời Đức Phật.

Sau đây là một số hình ảnh được ghi nhận:

Lòng từ bi trong giáo dục

Tin Phật sự 09:21 24/02/2020

Giáo dục Phật giáo đầy đủ hai mặt. Một mặt giáo dục con người xã hội về các trách nhiệm, giao tiếp… để sống hòa nhập giữa cá nhân và xã hội; một mặt chú trọng con người toàn vẹn. Nền giáo dục này trọn vẹn cả trí lẫn tâm.

Hành thập thiện cho đời tươi sáng

Tin Phật sự 09:02 24/02/2020

Hành thập thiện nghĩa là sống theo mười điều thiện gồm: không sát sanh, không lấy của không cho, không tà hạnh trong các dục, không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, không tham dục, không sân hận, có chánh kiến.

Ý nghĩa kiết thất và đả thất

Tin Phật sự 08:10 24/02/2020

Kiết thất, đả thất và kết kỳ niệm Phật ý nghĩa không khác nhau. Cả ba danh từ này, đều có một ý nghĩa chung là hành giả tránh bớt duyên trần để yên tu.

Tiết Thanh minh bàn việc di dời mộ phần

Tin Phật sự 08:06 24/02/2020

Ngày nay, Tết Thanh Minh cũng là dịp để nhiều gia đình bàn tính đến việc di dời mộ phần ông bà cha mẹ đến “nơi ở mới” thuận theo cuộc sống của con cháu.