Tag: Sách Hoa trôi trên sóng nước

Hành trình 40 năm tìm đạo gian khổ của vị ni sư nổi tiếng Nhật Bản

"Hoa trôi trên sóng nước" là câu chuyện về hành trình 40 năm tìm kiếm "con đường thoát khổ" của ni sư nổi tiếng Nhật Bản, đem lại những bài học quý giá về thái độ với Phật giáo và đức tin.
14:00 05/05/2019