Kết quả tìm kiếm: "thần chú"

Chú Đại Bi: Công năng, lợi ích và các cách hành trì

Sự màu nhiệm và linh nghiệm của thần Chú Đại Bi là không thể bàn cãi. Nó được dùng để bảo vệ, thanh lọc và cũng có thể chữa tất cả loại bệnh, nhất là những phiền não về tâm. Đây có lẽ là câu thần chú phổ biến thứ 2 sau Om Mani Padme Hum.
09:12 17/09/2019

Thần chú trong Phật giáo

Thần chú có nguồn gốc từ Kinh Vệ Đà của đạo Hindu ở Ấn Độ, xuất hiện cách đây khoảng 3500 năm. Thần chú là những âm tiết tiếng Phạn được viết ra, về cơ bản là “dạng thức có tư duy” tượng trưng cho những tính thần thánh, tác động ảnh hưởng của chúng nhờ những dao động âm thanh.
13:12 15/09/2019

Ý nghĩa của chân ngôn thần chú trong việc chữa lành

Chân ngôn là một đơn âm hoặc chuỗi âm thanh đầy năng lực, những âm thanh này chứa đựng hàng loạt sóng âm ba và năng lượng. Khi trì tụng, chân ngôn không chỉ giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não, nghiệp chướng mà còn có năng lực kết nối, hợp nhất tâm chúng ta với những tầng tâm thức cao hơn. 
15:29 13/09/2019

Ý nghĩa Vãng sinh Tịnh độ thần chú

Vãng sinh quyết định chơn ngôn hay Vãng sinh Tịnh độ thần chú là mật ngôn được trì niệm phổ biến trong các khóa lễ Tịnh độ, cầu siêu. Thần chú này có tên đầy đủ là Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh độ Đà la ni.
13:59 13/09/2019

Lợi ích khi tụng niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề là một thần chú nổi tiếng trong Phật giáo. Thần chú có thể giúp khai mở trí tuệ Bát Nhã và giúp người niệm gặp nhiều thuận lợi trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
14:06 12/09/2019

Chú Lăng Nghiêm: Thần chú uy lực nhất trong Phật giáo

Chú Lăng Nghiêm là vua trong các Chú, vì dài nhất và khó nhất trong Phật Giáo. Hầu hết những người xuất gia đi tu, đều phải thuộc lòng Chú Lăng Nghiêm từ lúc mới xuất gia, hoặc cũng có những người thuộc lòng trước khi xuất gia.
10:01 11/09/2019

Chú Đại Bi: Nguồn gốc và ý nghĩa

Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm.
14:28 10/09/2019

Cô gái hát "Thần chú đại bi" cực hay

Chú Đại Bi được biết đến với cái tên Đại Bi Tâm Đà La Ni (Great Compassion Mantra hay Da Bei Zhou) là một thần chú Phật giáo dài 84 dòng của Phật giáo Đại Thừa, lần đầu tiên được dịch từ tiếng Phạn (Sanskrit) sang tiếng Trung Quốc vào thế kỷ thứ 7.
09:06 04/09/2019

Giá trị và ý nghĩa của Thần chú

Những người hành trì Phật giáo đều có tụng các Thần Chú trong các thời khoá nhằm mục đích tiêu trừ nghiệp chướng, thêm được phúc lành, tăng trưởng Bồ đề tâm.
17:53 25/08/2019

Thập Chú và ý nghĩa

Thần Chú - lời nói đặc biệt này chỉ có các đức Phật nghe biết mà không phải là thứ ngôn ngữ thường tình của chúng sinh, cho nên những Mật ngôn này người phàm phu không thể nào hiểu rõ. Muốn chư Phật, chư Bồ Tát gia hộ những khổ đau chỉ cần hành trì Thần Chú sẽ được linh ứng theo sở cầu.
07:24 24/08/2019

Trầm hương: Mùi hương của Niết Bàn

Đến với Phật giáo con người có thể đến một cuộc hành trình nội tâm, con đường trờ về với tự thân tu tập, tự thân chứng ngộ, thành tựu Niết Bàn. Trong cuộc hành trình nội tâm đó một nén nhang trầm giúp chúng ta tìm thấy sự thanh tịnh, chiêm nghiệm về cuộc sống, xua tan đi những bộn bề, lo lắng...
15:24 26/07/2019

Trì tụng chú Đại Bi nhưng không ăn mặc chỉnh tề có tội không? Bản chú Đại Bi nào là đúng nhất?

Người tụng thần chú Đại bi là nhằm giúp cho tam nghiệp gở bỏ nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến bờ giác... Vì vậy khi muốn tụng thần chú phải phát nguyện, công cứ theo thời biểu sinh hoạt trong gia đình; đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ làm việc thì làm việc, đến giờ ăn thì ăn…
14:30 18/07/2019

Nên niệm chú Đại Bi như thế nào cho đúng?

Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm.
13:43 02/07/2019

Gươm báu trao tay hay câu chuyện về sức mạnh của Kinh Kim Cang

Khi tiếp cận với Kim Cang, tôi bỡ ngỡ và chưng hửng không ít. Lâu nay cứ nghe “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” như một câu thần chú để quên đi bao nỗi muộn phiền, rồi đọc Lục tổ Huệ Năng cũng thấy ngài kể chuyện một hôm đi bán củi, chỉ nghe lóm người ta đọc có câu kinh đó thôi mà đại ngộ, thế mà mình càng nghe càng mơ hồ, mù tịt.
16:00 12/06/2019