Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ sáu, 05/03/2021, 09:26 AM

Thần chú Đại Bi có công năng gì?

Chú Đại bi là thần chú quen thuộc, rất phổ biến, được Tăng Ni và Phật tử trì tụng hàng ngày, có mặt hầu hết trong các kinh Nhật tụng và nghi thức tụng niệm.

Tụng Chú Đại Bi, diệt trừ ác nghiệp được hưởng phúc lành

Theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập 2, tr.1218), thần chú Đại Bi, Phạn ngữ Mahàkàrunikacitta-dhàrani, Hán dịch Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Thần Chú, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đại Bi Tâm Đà La Ni, là thần chú nói về công đức nội chứng của Bồ tát Quán Thế Âm.

Theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, do ngài Già Phạm Đạt Ma dịch (thời Đường), toàn bài chú này có 84 câu, người trì tụng thần chú Đại Bi sẽ được 15 điều lành, không bị 15 thứ hoạnh tử bức hại.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành.

- Được 15 điều lành:

1. Sinh ra thường được gặp vua hiền, 

2. Thường sinh vào nước an ổn, 

3. Thường gặp vận may,

 4. Thường gặp được bạn tốt, 

5. Sáu căn đầy đủ, 

6. Tâm đạo thuần thục, 

7. Không phạm giới cấm, 

8. Bà con hòa thuận thương yêu, 

9. Của cải thức ăn thường được sung túc, 

10. Thường được người khác cung kính, giúp đỡ, 

11. Có của báu không bị cướp đoạt, 

12. Cầu gì đều được toại ý, 

13. Long, Thiên, thiện thần thường theo hộ vệ, 

14. Được gặp Phật nghe pháp, 

15. Nghe Chánh pháp ngộ được nghĩa thâm sâu.

- Không bị 15 thứ hoạnh tử:

1. Chết vì đói khát khốn khổ, 

2. Chết vì bị gông cùm, giam cầm đánh đập, 

3. Chết vì oan gia báo thù, 

4. Chết vì chiến trận, 

5. Chết vì bị ác thú hổ, lang sói làm hại, 

6. Chết vì rắn độc, bò cạp, 

7. Chết trôi, chết cháy, 

8. Chết vì bị thuốc độc, 

9. Chết vì trùng độc làm hại, 

10. Chết vì điên loạn mất trí, 

11. Chết vì té từ cây cao hoặc rớt xuống vực thẳm, 

12. Chết vì người ác trù ếm, 

13. Chết vì tà thần, ác quỷ làm hại, 

14. Chết vì bệnh nặng bức bách, 

15. Chết vì tự tử.

Chú đại bi: Những lợi ích khi trì tụng, Chú đại bi tiếng Việt và tiếng Phạn

Ngoài ra, theo kinh Thiên Nhãn Thiên Tí Quán Thế Âm Bồ Tát Đà La Ni Thần Chú (quyển thượng), trì tụng chú này 108 biến, tất cả phiền não tội chướng đều được tiêu trừ, thân khẩu ý thanh tịnh.

Thần chú Đại Bi được các tông phái Phật giáo trì niệm rất phổ biến và thịnh hành. Tuy nhiên, thần chú này được các nhà Phật học dịch khác nhau về tên kinh cũng như chương cú. Đơn cử như bản dịch chú Đại Bi của ngài Bồ Đề Lưu Chi có 94 câu, bản dịch của ngài Kim Cương Trí có 113 câu, bản dịch của ngài Bất Không có 82 câu…

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng”.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Ý nghĩa siêu độ, bạt độ trong nghi thức Mông Sơn thí thực (phần I)

Kiến thức 15:27 05/08/2022

Nghi thức Trai đàn chẩn tế siêu độ hay bạt độ cho cô hồn, ngã quỷ, âm linh ra đời từ khi Phật còn tại thế.

Khó gặp bậc xuất thế

Kiến thức 15:09 05/08/2022

Một lần nọ Đức Phật cùng các vị Chư Tăng đi ngang qua một khu ruộng, xa xa có một người nông dân đang cuốc ruộng. Ông dừng tay cuốc, ngẩng lên nhìn Phật rồi nghĩ thầm: Bây giờ mà bỏ cuốc chạy ra đảnh lễ Đức Phật, mất công mất việc quá.

Tiền tài của quý vị phải để ở đâu để không bị mất?

Kiến thức 14:56 05/08/2022

Nếu như tiền tài các vị không tích lũy vào 3 nơi này, thế giới này hủy diệt rồi, tài phú của các vị cũng theo đó mà bị hủy diệt, không còn do các vị sở hữu nữa.

Phật dạy: "Hiếu thuận bậc sinh thành là phúc lành cao thượng"

Kiến thức 13:04 05/08/2022

Theo đạo Phật, hướng dẫn cha mẹ sống đúng theo chánh đạo là một thái độ hiếu thuận có ý nghĩa nhất trong những bổn phận của người con đối với cha mẹ.