Thư chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây năm 2018

Thứ năm, 05/04/2018 | 13:15

Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay đang tới cận kề, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi thư chúc Tết tới toàn thể đồng bào Khmer.

Kính gửi: Các vị sư sãi, a cha, cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi xin gửi tới các vị sư sãi, a cha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đồng bào đón Tết cổ truyền vui tươi, hạnh phúc.

Năm 2017 vừa qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đảm bảo an sinh xã hội; khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, tăng cường. 

Đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer không ngừng được cải thiện.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực của các vị sư sãi, a cha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer ở các địa phương đã luôn tin tưởng và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự của mỗi địa phương và cả nước.

Đón mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, tôi tin tưởng rằng các vị sư sãi, a cha cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer, mỗi gia đình sẽ ngày một hạnh phúc hơn; luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần từ bi, bác ái, tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp tích cực hơn nữa để củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chào thân ái!

Trần Thanh Mẫn
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
PGVN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ