Phật Giáo

Thư mời dự Đại Lễ Vía Phật A Di Đà tại Tịnh viện Vân Sơn Tam Đảo

Chủ nhật, 16/12/2018 | 17:11

Vào ba ngày 21-22-23/12/2018 (tức 15-16-17/11 năm Mậu Tuất), chùa Vân - Tịnh viện Vân Sơn, Tam Đảo, Vĩnh Phúc sẽ tổ chức Pháp Hội Niệm Phật, Đại Lễ Vía Phật A Di Đà và Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Đại lễ vía Phật A Di Đà năm 2017.

Đại lễ vía Phật A Di Đà năm 2017.

Kính Bạch trên Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!

Kính Thưa các quý vị Đại Biểu, Khách Quý cùng toàn thể các quý Phật tử liên hữu đồng tu!

Nhân Ngày Vía Của Đức Từ Phụ A Di Đà (Phật lịch 2562, Dương lịch 2018), do nhân duyên thù thắng đó và được sự gia hộ của mười phương chư Phật, Chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn (Tam Đảo – Vĩnh Phúc) tổ chức Pháp Hội Niệm Phật, Đại Lễ Vía Phật A Di Đà, Dát Vàng Kim Thân Thánh Tượng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Thời gian: 03 ngày 21-22-23/12/2018 (15-16-17 tháng 11 năm Mậu Tuất)

Địa điểm: Chùa Vân – Tịnh Viện Vân Sơn, Km15 xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Chương trình cụ thể:

Ngày 14/11/Mậu Tuất: Phật tử vân tập, ổn định chỗ sinh hoạt

18h00: Thỉnh mời linh chúng, mông sơn thí thực, tụng 1 bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Ngày 15/11, và 16/11 Mậu Tuất: Pháp hội Niệm Phật

04h30-06h30: Tụng kinh Vô Lượng Thọ, Niệm Phật

07h30-11h00: Niệm Phật

11h00-13h30: Thọ trai và nghỉ trưa

13h30-17h00: Niệm Phật

17h00-18h30: Tiểu thực và nghỉ ngơi

18h30-06h30: Niệm Phật (khoảng 22h00-03h00: quý vị nào muốn nghỉ ngơi xin chủ động nhẹ nhàng về chỗ nghỉ của mình)

Ngày 17/11/Mậu Tuất:

07h30-07h45 Đại Chúng Vân Tập- Niệm Phật- Ổn Định Đạo Tràng

07h45-09h15: Nghe Giảng Pháp

09h15-10h15: Lễ Vía Phật Và Quy Y Tam Bảo

10h15-11h00: Thượng Cúng

11h00-13h00: Thọ Trai Và Nghỉ trưa

13h00-15h30: Đại Lễ Dát Kim Thân Thánh Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát

15h30-16h00: Đại Hồi Hướng, Hóa Liên Vị

16h00: Cảm Tạ Của Ban Tổ Chức, Hoàn Mãn.

Vậy Ban Tổ Chức xin thông báo tới các Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, quý vị Đại Biểu Khách Quý, quý Phật tử xa gần về tham dự. 

Mọi thông tin và liên lạc tri khách: Chùa Vân - Tịnh Viện Vân Sơn Tam Đảo, email:vansonvien@gmail.com

Thích Giác Tuệ Hiếu
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z