Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ năm, 12/11/2015, 13:40 PM

Tiền Giang: Khai mạc Pháp hội Dược Sư tại Ni viện Tịnh Nghiêm

Từ ngày 28, 29/9/Ất Mùi (9, 10/11/2015), tại đạo tràng Ni viện Tịnh Nghiêm (Tiền Giang), Ni sư trụ trì, Ni chúng và toàn thể quý phật tử thiết lễ đàn tràng Dược Sư Mạn Đà La, cầu nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển.

Đồng thời cầu an cho tất cả bá tánh, vạn dân được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thượng đẳng kiết tường, buổi lễ dưới sự chứng minh và gia tâm chú nguyện của 80 Chư tôn đức tăng già nhị bộ tỉnh Tiền Giang.

Được biết, đây là hoạt động thường niên của Ni viện Tịnh Nghiêm. Đầu tháng 9, Ni chúng và phật tử nơi đây tụng kinh Dược Sư trong suốt tháng và hoàn đàn vào ngày cuối tháng. Với sự kính ngưỡng vô biên tới những nguyện lớn của Ngài Dược Sư. Cảm nhận được ân đức sâu dày đó và sự hộ niệm cho chúng sinh, vào ngày hoàn đàn Ni sư thiết lập đàn tràng, cung thỉnh Chư tôn đức tăng, ni đồng niệm Dược Sư hiệu, trì Dược Sư chú, tụng Dược Sư Kinh để tạo một năng lượng, trước hết cùng cầu nguyện quốc thái dân an, thiên tai tiêu diệt tăng già hòa hợp và sau nữa chú nguyện cho quý Trưởng lão Ni trưởng là các bậc thầy, các bậc ân nhân và là huynh đệ của ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm đều được an nhiên tự tại trong những ngày còn lại ở Ta bà. 
 
Đúng 8h00” sáng ngày 9/11/2015, Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm, Viện chủ Ni viện Tịnh Nghiêm đã cung thỉnh quý Ni Trưởng, quý Ni sư, Chư tôn đức Ni và các Ni sinh cùng hợp lực kỳ an bổn mệnh cho quý Ni trưởng được thân xu khương thới, mạng vị bình an, đức thọ nghiêm trường và mãi mãi là cây bồ đề đại thọ che cho hàng Ni lưu nương nhờ tu tập cũng như phụng hành phật sự.

Sáng hôm sau, đúng 8h30”, tại Chánh điện Ni viện Tịnh Nghiêm đã chính thức diễn ra lễ khai đàn pháp hội Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La. 

Quang lâm chứng minh lễ khai đàn có: Chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang; Chư tôn đức trong BTS các huyện thị thành; Chư tôn đức Ni thuộc Phân Ban Đặc trách Ni Giới tỉnh Tiền Giang, cùng Chư tôn Thượng tọa, chư Đại đức tăng, ni trụ trì các Tự viện và các phật tử đạo tràng Pháp Hoa.

Mở đầu với 3 hồi chuông trống Bát nhã thật rộn ràng đúng theo nghi thức tôn giáo để làm lễ tác bạch thỉnh Sư quang lâm đàn tràng, sau đó là phần nghi thức khai đàn Dược Sư.

Tại buổi Lễ, ĐĐ.Thích Nhuận Đức, Phó BTS, kiêm Trưởng ban HDPT GHPGVN tỉnh Tiền Giang và ĐĐ.Thích Quảng Lộc, Phó BTS GHPGVN Tp.Mỹ Tho, trụ trì chùa Trường Sanh đã điều hành chương trình. 

Trước đàn tràng, sau lời tác bạch của Ni sư Thích nữ Tịnh Nghiêm, ĐĐ.Thích Quảng Lộc cho biết đàn tràng Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La không phải dễ thiết lập và không phải dễ mà bắt gặp đàn tràng đúng như đồ hình Mạn Đà La. Cho nên, trước đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, dưới sự chứng minh của Chư tôn đức tăng già nhị bộ, ĐĐ.Thích Nhuận Đức sẽ giới thiệu sơ lược về đồ hình Mạn Đà La cũng như hạnh nguyện của đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhằm giúp các phật tử hiểu rõ hơn sự lợi lạc khi tham gia lễ đàn này.

Đại đức cho biết, Đàn tràng được thiết kế theo đồ hình Dược Sư Mạn Đà La với hình ảnh như một hoa sen nở trọn tám cánh. Mỗi cánh sen có một đức Phật được bố trí theo chiều thuận nghịch như sau:
 
1. Đức Thiện Danh Xưng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Quang Thắng, cách thế giới ta bà 4 hằng hà sa Phật độ;

2. Đức Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai, ở quốc độ tên là Diệu Bảo, cách thế giới ta bà 5 hằng hà sa Phật độ;

3. Đức Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Như Lai, ở quốc độ tên là Viên Mãn Hương Tích, cách thế giới ta bà 6 hằng hà sa Phật độ;

4. Đức Vô Ưu Tối Thắng Kiết Tường Như Lai, ở quốc độ tên là Vô Ưu, cách thế giới ta bà 7 hằng hà sa Phật độ;

5. Đức Pháp Hải Lôi Âm Như Lai, ở quốc độ tên là Pháp Tràng, cách thế giới ta bà 8 hằng hà sa Phật độ;

6. Đức Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai, ở quốc độ tên là Thiện Trụ Bảo Hải, cách thế giới ta bà 9 hằng hà sa Phật độ;

7. Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, ở quốc độ Tịnh Lưu Ly, cách thế giới ta bà 10 hằng hà sa Phật độ.

Bảy đức Phật này đều ở về phương Đông

Ngụ ý sâu xa ở Pháp hội Dược Sư Thất Châu này là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni muốn dạy cho chúng ta phải hướng về nẻo ánh giác mà tiến tu, quá trình tu tập phải trải qua bảy giai đoạn được tượng trưng mật nghĩa bằng bảy thế giới của bảy đức Phật ở phương Đông.

Phương Đông là nơi mặt trời xuất hiện, xua tan bóng tối đêm dài. Càng gần ta bà bao nhiêu thì càng cách xa mặt trời bấy nhiêu. Trái lại, càng xa ta bà bao nhiêu thì càng lại gần mặt trời bấy nhiêu. Đó là ý nghĩa vi diệu của Pháp hội Dược Sư mà chúng ta cần phải quán niệm:

Muốn gần ánh sáng giác ngộ thì phải tránh xa với hắc ám vô minh. Học Phật là bắt chước cách sống, cách làm, cách nghĩ, cách nói luôn tỉnh thức của Đức Phật, để chuyển hóa cách sống, cách làm, cách nghĩ, cách nói thường mê lầm của chúng sanh. Tu tập theo đạo Phật là phải đem tuệ giác tỉnh thức của Đức Thế Tôn để chiếu soi lại cuộc sống của phàm tình để thấy rõ mình là ai, mình đang bước đi trên con đường nào, con đường đó có đưa mình đến cõi Niết bàn, an vui hạnh phúc không?
Dược Sư là thầy thuốc; Dược Sư cũng có thể hiểu là một phương thuốc.
 
Lưu Ly Quang là ánh sáng trong suốt như ngọc lưu ly, tượng trưng cho ba nghiệp thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh.

Danh hiệu của bảy đức Phật chính là bảy phương thuốc để trị liệu thân bệnh, tâm bệnh, nghiệp bệnh của chúng sanh bằng sự thanh tịnh. Nói theo tinh thần Phật học thì hồng danh đức hiệu của mỗi đức Phật là một phương thuốc; là một pháp hành mà người học Phật phải ứng dụng trong sinh hoạt hàng ngày để chuyển hóa khổ đau đem lại an vui hạnh phúc.

Tu tập theo kinh Dược Sư, hành giả phải lắng lòng thanh tịnh trì niệm danh hiệu của từng đức Phật cho miên mật, nghĩa là phải thường xuyên uống thuốc (Dược Sư) để đào thải các chất phàm phu hắc ám ở trong mỗi chúng ta, và làm cho ánh sáng lưu ly an lành xuất hiện, càng giảm vô minh si ái tăm tối thì càng tăng ánh sáng lưu ly tươi đẹp.

Pháp môn xưng danh là một phương pháp tự kỷ ám thị, mà hiệu lực không thể đo lường, nếu chúng ta áp dụng một cách chí thành chí khẩn. Nhưng hiệu lực ấy có, cũng không có, ít hay nhiều đều tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta đối với ý nghĩa nằm trong đức hiệu của chư Phật.

Tu học theo Pháp môn Dược Sư là phải thắp đèn trí tuệ liên tục. Treo Thần phan năm sắc (phong độ, cách sống luôn tươi đẹp) để trang nghiêm tự thân, trang nghiêm pháp hội. Đồng thời đem chất liệu từ bi đượm thấm ba nghiệp để lời nói, hành động và ý nghĩa đều có tính được, hầu chuyển hóa khổ đau của kiếp người và trị liệu những chứng bệnh trầm kha trong cuộc sống. Đó là ý nghĩa về đồ hình Mạn Đà La.

Tiếp theo, nhị vị Đại Đức đã đảnh lễ thất Phật ở phương đông cùng Chư Phật, Chư Bồ tát, Chư vị Thánh chúng trong Pháp hội Dược Sư và mười hai vị Dược Xoa quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho buổi lễ thập phần viên mãn.

Kế đến, Hòa thượng chứng minh cùng bảy vị Đàn chủ đã cung đối trước Phật đài dâng hương bạch Phật cúng dường. 

Tại lễ khai đàn Dược Sư, sau nghi thức niêm hương trang nghiêm của Chư tôn đức Giáo phẩm, tiếp đó, HT.Thích Hạnh Trân, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tiền Giang đảm nhiệm chủ sám đàn Dược Sư đã chính thức khai kinh Dược Sư Bổn Nguyện.  

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu không chỉ là nghi thức cầu an, cầu siêu mà đây còn là phương tiện hoằng pháp lợi sinh, tạo cho người phật tử tăng thêm niềm tin Phật pháp, cũng như cơ hội tạo phước nơi những người phát sinh tín tâm. 

Sau cùng, Ni viện Tịnh Nghiêm đã thiết lễ trai tăng cúng dường trong sự trang nghiêm thành kính, nhằm thể hiện tấm lòng tri ân của Ni chúng Tịnh Nghiêm đối với Chư tôn thiền đức tăng, ni đã quang lâm chứng minh, hộ trì cho Pháp hội Dược Sư Thất Châu Mạn Đà La được khai diễn và hoàn mãn.

Tuệ Đăng
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật gỗ an vị tại gia như thế nào cho đúng?

Tượng Phật gỗ an vị tại gia như thế nào cho đúng?

HomeAZ 04/01/2021, 12:16

Tượng Phật gỗ an vị tại gia là một nét đẹp truyền thống phổ biến của dân tộc Việt, tuy nhiên, việc an vị tượng Phật gỗ như thế nào cho đúng thi rất ít ai quan tâm. Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thành đạo, Thế Tôn xuất hiện ở đời

Phật sự địa phương 10:03 17/01/2021

Phật tử chúng ta đang vui mừng kỷ niệm ngày Thế Tôn thành đạo trong bối cảnh nhân loại càng thấm thía lời dạy của Đức Phật về bệnh khổ và sự xung đột, chỉ có lòng từ bi và hướng thiện mới có thể hóa giải được hận thù và tăng phước thêm cho con người.

Mùa mưa xứ Huế

Phật sự địa phương 09:44 17/01/2021

Những cơn mưa thường bất chợt xuất hiện trên thành phố Huế vào mùa Đông. Người ta thường nói Huế mộng mơ, trầm lặng và buồn. Nay mưa càng khiến Huế buồn hơn. Mưa Huế không giống với những nơi khác.

Mẹ và những nỗi nhớ nao lòng

Phật sự địa phương 09:28 17/01/2021

Nhà tôi dọn về nơi ở mới. Vợ tôi thu dọn tất cả vật dụng không còn sử dụng hay đã cũ kỹ để bán “ve chai”, trong đó có chiếc bàn máy may đạp chân hiệu “singer” của mẹ tôi cách nay đã trên 50 năm.

Chùa Pháp Hoa, Quảng Nam trao quà tới bà con khó khăn tại huyện miền núi Bắc Trà My

Phật sự địa phương 20:56 16/01/2021

Hôm nay, ngày 16/1/2021, Chư Tăng, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng GĐPT và Đạo hữu Phật tử chùa Pháp Hoa - Thị Xã Điện Bàn - Quảng Nam đã về tại chùa Trà Dương thuộc huyện miền Núi Bắc Trà My để trao gửi đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương chuẩn bị đón tết Tân Sửu sắp đến.

Từ điển Phật học

Travel Mag