Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ tư, 02/01/2013, 08:49 AM

Tiểu sử cố đại lão HT.Thượng Từ hạ Mãn

Đại giới đàn cầu pháp đang được long trọng diễn ra tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, giới đàn được lấy pháp hiệu của cố đại lão HT.Thượng Từ hạ Mãn nguyên thành viên HĐTSTW GHPGVN, Trưởng BTS PG Tỉnh Lâm Đồng

Đại giới đàn cầu pháp vừa diễn ra tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, giới đàn được lấy pháp hiệu của cố đại lão HT. Thượng Từ hạ Mãn nguyên thành viên HĐTSTW GHPGVN, trưởng BTS PG Tỉnh Lâm Đồng ( từ nhiệm kỳ I đến nhiệm kỳ VI ), hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng, trú trì chùa Linh Sơn TP Đà Lạt, viện chủ tịnh viện Từ Phong TP Đà Lạt .  Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử cố Đại lão Hòa Thượng. TIỂU SỬ

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TỪ MÃN (*)

1918 - 2007

- Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

- Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

- Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng.

- Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

- Trụ trì chùa Linh Sơn Thành phố Đà Lạt.

- Viện chủ Tịnh viện Từ Phong. 

               Tôn dung đại lão HT.Thượng Từ hạ Mãn 

THÂN THẾ

- Hòa thượng nối dòng Liễu Quán đời thứ 8, Húy Thượng TRỪNG hạ CHIẾU - Tự GIÁC HẠNH - Hiệu HƯNG PHƯỚC – Đạo hiệu TỪ MÃN – Thế danh HOÀNG NGỌC CHÂN. Ngài sinh ngày 20  tháng 4 năm 1918 - Mậu Ngọ - Tại làng Đại Lộc - xã Điền Lộc - huyện Hương Điền - tỉnh Thừa Thiên Huế. Thân phụ Ngài là cụ ông Hoàng Ngọc Cử, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Thừa. Hòa thượng là con thứ 5 trong một gia đình gồm 6 anh chị em, trước Ngài có 3 anh 1 chị và sau là em gái. Trong đó anh kế Ngài là Hòa thượng Thượng TRỪNG hạ PHONG Hiệu LƯƠNG ĐIỀN. 

XUẤT GIA

- Dòng họ của Hòa thượng qua nhiều thế hệ thời nào cũng có người xuất gia, chính vì vậy từ khi còn nhỏ Ngài vốn đã có hạt giống Bồ đề, nên vào năm 12 tuổi, khi duyên lành hội đủ, Ngài được phép của song thân xuất gia với Hòa thượng Tâm Khoan, Tăng cang chùa Sắc tứ Báo Quốc - Huế.

- Năm 1934 - 16 tuổi, Hòa thượng được Bổn sư cho thọ giới Sa di và ban Pháp danh là Trừng Chiếu.

- Năm 1936 - 18 tuổi, Bổn sư viên tịch, Hòa thượng xin y chỉ với Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Trụ trì chùa Tường Vân - Huế.

- Năm 1939 - 21 tuổi, Hòa thượng theo học trường Trung đẳng Phật học tại chùa Tây Thiên - Huế, do Sơn môn tổ chức. Trong thời gian này cũng có một trường khác tại chùa Báo Quốc do phong trào chấn hưng Phật giáo thành lập.

- Năm 1941 - 23 tuổi, Hòa thượng thọ Đại giới tại Giới đàn Thuyền Tôn. Tại giới đàn này Đại lão Hòa thượng Thượng Tịnh Hạ Khiết được cung thỉnh làm Yết ma.

- Năm 1945, tình hình xã hội hết sức phức tạp, do ảnh hưởng của chính trị, các trường Phật học ở Huế đều tạm nghỉ, Hòa thượng về sống tại chùa Kim Tiên. Sau đó kinh tế các chùa vô cùng khó khăn, Ngài vào chùa Thiền Tôn cùng với chư Tăng lao động để thực hiện phương châm “Bất tác bất thực”.

                Chùa Linh Sơn Đà Lạt 


HÀNH ĐẠO

- Năm 1947 - 29 tuổi, Trung phần Phật học Hội bổ nhiệm Hòa thượng làm Trụ trì Chùa Linh Sơn - Đà Lạt - Tỉnh Lâm Viên và Hòa thượng Thích Thiện Minh làm giảng sư; đồng thời là Đại diện Tổng hội lãnh đạo ba tỉnh cao nguyên Nam Trung Việt.

- Năm 1948, Hoà thượng Thích Nhất Hạnh từ Huế vào, Hòa thượng cùng với Hòa thượng Thích Thiện Minh mở lớp Sơ đẳng Phật học do Hoà thượng Nhất Hạnh và Hoà thượng Thiện Minh dạy. Học Tăng gồm có: Hoà thượng Thích Minh Chiếu, trưởng lớp (hiện nay ở tại Long Thành - Đồng Nai), Hoà thượng Thích Đức Tịnh, phó lớp (ở chùa Tỉnh hội Đà Nẵng – đã viên tịch), Hoà thượng Thích Thiện Bình (hiện nay là Trưởng BTS THPG Khánh Hòa), thầy Thanh Khiết, thầy Thanh Lương tức thầy Kiến Toàn hiện nay, thầy Thanh Tịnh (đệ tử ôn Linh Quang), thầy Thanh Định (ở Bảo Lộc), chú Hiểu (đệ tử đầu tiên của Ngài).

- Trong thời gian 1948 - 1950, Hòa thượng cùng Hòa Thượng Thiện Minh thường lên xuống chùa Long Sơn - Nha Trang để giảng dạy tại trường Sơ cấp, đây là tiền thân của Phật Học Viện Nha Trang; đồng thời làm Trụ trì chùa Kỳ Viên - Nha Trang.

- Năm 1950, theo đề nghị của Hòa thượng Thiện Minh, Hòa thượng đã cùng với Chư tôn tại Đà Lạt gồm: Hòa thượng Thích Quảng Nhuận - Hòa thượng Thích Minh Cảnh - Hòa thượng Thích Bích Nguyên - Hòa thượng Thích Thiện Minh - Hòa thượng Thích Hoa Sơn ở chùa Giác Hoàng, Đơn Dương - Thầy Đăng (am bà Cai Thỏ) tập trung an cư tại chùa Linh Phong với mục đích thuyết phục Hòa thượng Bích Nguyên hiến cúng chùa Linh Phong để làm cơ sở cho Ni Bộ, vì lúc này ở Đà Lạt chưa có chùa Ni. Sau mùa an cư này Hòa thượng Bích Nguyên đã cúng chùa Linh Phong cho Hội Phật học Trung phần như đề nghị của Chư tôn đức và nhận lời mời làm Trụ trì chùa Linh Sơn. Tuy nhiên đến năm 1952 mới bàn giao.

Cùng năm này - 1950 – Hòa thượng cùng Hòa thượng Thiện Minh lập ra tờ báo Hướng Thiện, do Hoà thượng Thích Thiện Minh làm chủ nhiệm. Tờ báo chỉ hoạt động hơn một năm, tới 1951 thì đình bản.

- Năm 1952, Hòa thượng cung thỉnh Đại lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, Hội chủ Tổng hội Phật giáo Việt Nam vào Đà Lạt để chứng minh lễ đúc tượng Bổn sư và Đại hồng chung chùa Linh Sơn.

- Cùng năm này, thể theo lời mời của Thái hậu Từ Cung, mẹ của vua Bảo Đại, Hòa thượng được Tổng hội Phật giáo Việt Nam bổ nhiệm làm Trụ trì Chùa Sắc Tứ Khải Đoan, thị xã Buôn Mê Thuột. Tại đây Ngài đã lãnh đạo Tăng Ni Phật tử chống lại chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963.

- Trong thời gian Trụ trì tại đây, Hòa thượng đã đặt đá xây dựng các chùa Hoa Nghiêm, Liên Trì, Nam Thiên, An Lạc v.v..

- Năm 1964 sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thành lập, Viện Hóa Đạo mời Hòa thượng về Sài Gòn với ý định làm Trụ trì Việt nam Quốc tự, nhưng sau đó do có nhiều biến cố xảy ra, Viện Hóa Đạo bổ nhiệm Ngài làm Trụ trì chùa Linh Sơn Đà Lạt, đồng thời làm Chánh Đại diện Thị xã Đà Lạt - tỉnh Tuyên Đức kiêm Trưởng ban Quản trị trường Bồ Đề. Từ đó đến năm 1974, Ngài đã cùng với Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Đức xây dựng các Chi, Khuôn hội và các Ký nhi viện Nhị Trưng, Kiều Đàm, Thái Phiên và Chẩn Y viện.

- Đặc biệt nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục cho tỉnh nhà; đồng thời làm nơi để tổ chức Đại hội Giáo dục Phật giáo toàn quốc, năm 1966 Hòa thượng đã cùng Ban Đại diện Phật giáo tỉnh Tuyên Đức lúc bấy giờ đứng ra xây cất Giảng đường chùa Linh Sơn, nay là Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng.

- Năm 1973, Hòa thượng làm Phó ban Kiến đàn Đại Giới đàn Phước Huệ tại chùa Long Sơn – Nha Trang.

- Năm 1975 – Trong lúc xã hội chưa có chính quyền, nhiều nhóm lợi dụng tình hình bất ổn để hôi của, cướp bóc. Bằng uy tín của mình, Hòa thượng đã cùng nhiều nhân sĩ khác đứng ra thành lập Ủy ban Tự quản, Ngài làm Trưởng ban, nhằm bảo vệ tài sản cũng như tính mạng cho nhân dân. Sau ngày đất nước thống nhất, với uy tín và đức độ, Ngài là chỗ dựa tinh thần cho Tăng Ni Phật tử trong khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa thành lập.

- Năm 1980, Hòa thượng làm Phó ban Kiến đàn Đại Giới đàn Thiện Hoa tại Tổ đình Ấn Quang – Tp.HCM, do GHPGVNTN tổ chức.

- Năm 1981 (7/11/1981), khi GHPGVN được thành lập tại Hà Nội, Hòa thượng được suy cử vào Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung uơng GHPGVN nhiệm kỳ I.

- Năm 1982 tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, Hòa thượng được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng. Kể từ nhiệm kỳ này và liên tiếp các nhiệm kỳ sau, từ 1982 – 2007, Ngài được Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử suy cử làm Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Lâm Đồng.

- Năm 1991 trường Cơ bản, nay là Trung cấp Phật học Lâm Đồng, được thành lập, Hòa thượng được cung thỉnh làm Hiệu trưởng.

- Năm 1994, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Nhơn Thứ, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

- Năm 1997, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc nhiệm kỳ IV - 1997-2002 tại Hà Nội, Hòa thượng đã được Đại hội suy cử làm thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN.

-Năm 1998, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Trí Thủ, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

- Năm 2003, Hòa thượng làm Đường đầu Hòa thượng tại Giới đàn Diệu Hoằng, do Ban Trị sự THPG Lâm Đồng tổ chức tại chùa Linh Sơn - Đà Lạt.

Nhận thức rằng sức khỏe cơ thể cũng như tinh thần luôn yếu dần theo tuổi tác và thời gian, nhiều lần Hòa thượng đã có nguyện vọng thôi không tham gia vào công việc lãnh đạo nữa, nhưng do tình hình thực tế, năm 2007, tại Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ VII (2007 – 2012) một lần nữa, Ngài lại được Đại hội bầu làm Trưởng ban Trị Sự để cùng với chư Tôn đức trong toàn tỉnh thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một sứ giả Như Lai.

Trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ qua, đặc biệt sau ngày đất nước thống nhất, Hòa thượng là nhân tố chính trong việc hình thành, xây dựng và phát triển rất nhiều ngôi chùa trong toàn tỉnh, đến nay hầu như chưa có vùng kinh tế mới nào chưa có chùa; đặc biệt, năm 1993, thể theo nguyện vọng của Hòa thượng Thích Thanh Từ, với tư cách là Trưởng ban Trị sự, Ngài đã cùng với Hòa thượng Thích Thanh Từ đứng ra vận động và xin cấp khu đất tại hồ Tuyền Lâm để xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, đặt nền tảng cho sự phát triển của các Thiền viện Trúc Lâm về sau này. 

          Linh Môn và Di ảnh cố HT. Thích Từ Mãn 

VIÊN TỊCH

Đầu đông năm 2007 - Đinh Hợi, khi những cơn gió lạnh của xứ cao nguyên bắt đầu mỗi lúc mỗi se sắt, lúc này Hòa thượng đã 90 tuổi đời, 67 tuổi đạo, tuy tinh thần còn minh mẫn nhưng sức khỏe càng lúc càng yếu, theo lẽ vô thường, sau một thời gian ngắn cơ thể mệt mỏi, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 30 tháng 11 năm 2007 tức ngày 21 tháng 10 năm Đinh Hợi, Ngài an nhiên thị tịch tại chùa Linh Sơn trong niềm kính thương vô hạn của môn đồ cùng các Tăng Ni Phật tử thành phố Đà Lạt cũng như tỉnh Lâm Đồng. 

 Bảo tháp cố HT. Thích Từ Mãn tại chùa Linh Sơn 

Sinh thời, tính tình Hòa thượng hòa nhã, hoan hỉ và rộng lượng, tuy lớn lên và xuất gia trong một hoàn cảnh lịch sử vô cùng khắc nghiệt, nhưng Ngài đã không từ nan bất cứ điều gì, điều ấy đã được ghi lại trong tiểu sử này. Tuy nhiên để ghi lại đầy đủ những hành trạng của Ngài thật là một công việc khó khăn, bởi vì Ngài luôn từ chối nói về mình, về những đóng góp của mình đối với đạo pháp. Tuy nhiên tất cả những gì được ghi lại trong tiểu sử này lại chủ yếu dựa vào chính những câu chuyện mà chính Ngài kể lại, hoặc do chúng tôi cố tình gợi ý, nhưng Ngài hoàn toàn không biết mục đích, hoặc rải rác, tình cờ vào những lúc có cơ duyên nào đó khiến Ngài nhớ về quá khứ, rồi từ đó Ngài ôn lại về những pháp hữu, những người đã cùng Ngài hành đạo trong nhiều nơi và nhiều thời kỳ như những tâm sự. Đó cũng là khói hương của tuổi già, một tâm hồn đã đi qua gần một thế kỷ, đọng lại trong ấy những buồn vui của một giai đoạn lịch sử trên quê hương có lúc điêu tàn và tủi nhục vô vàn bởi sự tàn bạo của quân xâm lược, cũng như hoa trái ngọt ngào của những phút giây đầy xúc cảm trong giờ phút đất nước hòa bình, thống nhất. Từ những câu chuyện ấy cùng với một số đóng góp của những người trước đây là học trò của Ngài, chúng tôi mạo muội viết thành tiểu sử này, chính vì vậy về cách gọi tên các tổ chức cũng như niên đại qua các giai đoạn lịch sử chắc chắn còn nhiều thiếu sót, kính mong các vị thiện tri thức góp ý. 

                 Tiểu sử cố Hòa Thượng 

Hòa thượng đã về với Phật, nhưng với những gì mà suốt cuộc đời Ngài đã phụng sự cho Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo tỉnh Lâm Đồng trên hai lãnh vực tinh thần cũng như vật chất đã làm nền tảng cho những người lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà đi sau có cơ sở để tiếp tục hoằng dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng; đặc biệt đối với Tăng Ni Phật tử, những lời dạy và việc làm của Ngài mãi mãi là những bài pháp mà bất cứ ai đã có nhân duyên gặp Ngài trong đời mỗi khi nhớ về Ngài lấy đó làm bài học để tự huấn mình trong cuộc sống: Làm sao cho thân giáo và khẩu giáo phải song hành, để không cô phụ công ơn của Phật Tổ và biết bao tiền nhân đã dày công xây đắp nên ngôi nhà Phật giáo Việt Nam ./.

Chùa Linh Sơn Đà Lạt, ngày 30 tháng 11 năm 2007
(21 tháng 10 năm Đinh Hợi)

Môn đồ pháp quyến kính ghi

(*) Pháp hiệu Từ Mãn là do Hòa Thượng Thích Chánh Thống đặt cho Hòa thượng khi Ngài theo học tại chùa Tây Thiên. Nguyên do vì theo Hoà thượng Chánh Thống ở Hòa thượng có gì đó giống sự mô tả về Bồ tát Mãn Từ Tử trong kinh Pháp Hoa nên gọi Ngài là Từ Mãn. Từ đó đến nay tên này đã thành tên của Ngài, thông tin này do chính Hòa Thượng cho biết.

                      Bảo tháp cố Hòa thượng 


            Cổng Tam quan chùa Linh Sơn 

 

 Thích Linh Toàn

Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Chú Đại Bi: Hòa thượng Tuyên Hóa giảng giải từ câu 21 đến 30

Tư liệu 10:11 30/09/2020

Quý Phật tử được nghe biết tên của chú Đại Bi lại còn được trì tụng thần chú với một lòng chí thành, thật là một cơ hội trăm ngàn vạn kiếp mới có một lần, rồi lại được thiện tri thức chỉ dẫn, cách thức đọc tụng, thọ trì, tu trì nữa. Lành thay cho quý Phật tử!

Ý nghĩa của tín ngưỡng Dược Sư

Tư liệu 09:31 30/09/2020

Tín ngưỡng Dược Sư là một hình thái tín ngưỡng về một cõi Tịnh độ, nó tạo nên ý nghĩa trung tâm của kinh Dược Sư. Tín ngưỡng này được hình thành ngay vào thời kỳ đầu khi đạo Phật truyền vào Trung Quốc.

Chùa Minh Đạo cùng trẻ em tàn tật mồ côi đón Trung thu

Tư liệu 08:52 30/09/2020

Sáng ngày 28/9, chư Tăng và Phật tử chùa Minh Đạo (Quận 3, Tp.HCM) đã tổ chức lễ hội Tết Trung Thu cho các bé khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, quận Bình Thạnh.

Học tinh thần bố thí cao thượng của Bồ Tát

Tư liệu 08:49 30/09/2020

Tất cả mười phương chư Phật đều bắt đầu con đường giác ngộ bằng một hạnh đầu tiên là bố thí. Cũng vậy, một ngàn vị Phật quá khứ của hiền kiếp, mỗi vị trong lúc phát Bồ đề tâm (tức tâm cầu thành Phật) lần đầu tiên, đều là đang bố thí cúng dường cho một đức Phật nào đó.

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo