Phật Giáo

Tracy Miller - Phó GS Đại học Vanderbilt thảo luận về mối quan hệ giữa thiết kế kiến trúc và Phật giáo

Thứ hai, 22/04/2019 | 16:48

Theo nghiên cứu của nữ Tiến sĩ Tracy Miller, Phó giáo sư tại Đại học Nghệ thuật và Khoa học tại Đại học Vanderbilt sẽ thảo luận Mối quan hệ giữa nghệ thuật kiến trúc, thiết kế và Phật giáo vào hôm thứ Ba, ngày 22/04/2019.

Bài giảng của nữ Tiến sĩ Tracy Miller, Phó giáo sư tại Đại học Nghệ thuật và Khoa học tại Đại học Vanderbilt với chủ đề “Xem xét lại sự sáng tạo: Thiết kế sáng tạo trong kiến trúc Phật giáo Trung Hoa thời Trung cổ”, sẽ bắt đầu vào lúc 20 giờ tối hôm thứ Ba, ngày 22/04 tới, tại the Early medieval and medical times, the Lectures Program website.

Nghiên cứu của nữ Tiến sĩ Tracy Miller tập trung vào “Kiến trúc Nghi lễ và Khu vườn của Hoàng gia Trung Hoa và Nhật Bản”, theo trang web của chương trình Bài giảng. Nữ Tiến sĩ Tracy Miller đã giảng dạy về Lịch sử Kiến trúc và Lịch sử Nghệ thuật của châu Á.

Theo trang web của chương trình bài giảng: “Nghiên cứu của nữ Tiến sĩ Tracy Miller tập trung vào tác động niềm tin thiên tính đối với việc sản xuất nghệ thuật, kiến trúc và không gian cho các cuộc giao tiếp tâm linh”.

Nữ Tiến sĩ Tracy Miller là tác giả cuốn “Quyền lực của bản chất thiêng liêng: Kiến trúc Nghi lễ Trung Hoa tại Địa điểm linh thiêng của Đền thờ Tấn Từ Thánh Mẫu điện (晉祠聖母殿)”

Nữ Tiến sĩ Tracy Miller là tác giả cuốn “Quyền lực của bản chất thiêng liêng: Kiến trúc Nghi lễ Trung Hoa tại Địa điểm linh thiêng của Đền thờ Tấn Từ Thánh Mẫu điện (晉祠聖母殿)”

Bài liên quan

Nữ Tiến sĩ Tracy Miller là tác giả cuốn “Quyền lực của bản chất thiêng liêng: Kiến trúc Nghi lễ Trung Hoa tại Địa điểm linh thiêng của Đền thờ Tấn Từ Thánh Mẫu điện (晉祠聖母殿)”, khu phức hợp Đền thờ nổi bật nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Ngoài ra, tiến sĩ còn đang thực hiện một cuốn sách tập trung vào thiết kế trong kiến trúc Tự viện Phật giáo ở Trung Hoa vào thời Trung cổ và Y học.

Chủ đề “Xem xét lại sự sáng tạo: Thiết kế sáng tạo trong kiến trúc Phật giáo Trung Hoa thời Trung cổ” là Bài giảng Tưởng niệm Donald R.Benson năm 2019.

Bài giảng này được tổ chức để vinh danh Donald R.Benson, cựu Giáo sư tiếng Anh tại bang lowa.

Bài giảng của nữ Tiến sĩ Tracy Miller được đồng tài trợ bởi Trung tâm Xuất sắc về Nghệ thuật và Nhân văn, Ủy ban về Bài giảng, được tài trợ bởi Chính phủ cho Sinh viên.

Khu phức hợp Đền thờ nổi bật nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Khu phức hợp Đền thờ nổi bật nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

Bài liên quan

Tracy Miller (Tiến sĩ Đại học Pennsylvania) là một chuyên gia về lịch sử nghệ thuật và kiến trúc châu Á, đặc biệt là kiến trúc nghi lễ của Trung Quốc.

Nghiên cứu của cô tập trung vào tác động của niềm tin vào thiên tính đối với việc sản xuất nghệ thuật, kiến trúc và không gian cho các cuộc giao tiếp tâm linh.

Bà là tác giả của “Quyền lực của bản chất thiêng liêng: Kiến trúc Nghi lễ Trung Hoa tại Địa điểm linh thiêng của Đền thờ Tấn Từ Thánh Mẫu điện (晋祠圣母殿)”, khu phức hợp Đền thờ nổi bật nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. (Trung tâm Đại học Harvard châu Á, 2007), và hiện đang viết một chuyên khảo về việc sử dụng các chiến lược thiết kế Ấn Độ trong kiến trúc chùa Phật giáo thời Trung cổ và Trung Quốc thời trung cổ.

Những tác phẩm được xuất bản gần đây:

- “Translating the ta: Pagoda, Tumulus, and Ritualized Mahāyāna in Seventh-Century China,” Tang Studies (2018): 82-120.

- “Invoking Higher Authorities: Song Taizong’s Quest for Imperial Legitimacy and its Architectural Legacy.” In State Power in China: 900-1325, edited by Patricia Buckley Ebrey and Paul Jakov Smith, 29-61. Seattle: University of Washington Press, 2016.

- “Of Palaces and Pagodas: Palatial Symbolism in the Buddhist Architecture of Early Medieval China.”Frontiers of History in China 10.2 (2015): 222-263. Of Palaces and Pagodas

- “Architecture During the Reign of the Yongle Emperor.” In Royal Taste: The Art of Princely Courts in Fifteenth-Century China, edited by Fan J. Zhang, 27-33. New York: Scala Art Publishers and The John and Mable Ringling Museum of Art, 2015.

- “Perfecting the Mountain: On the Morphology of Towering Temples in East Asia,” Journal of Chinese Architecture History 10 (2014): 419-449. Perfecting the Mountain2

- “The Architecture of the Three Teachings during the Tenth-Thirteenth Centuries.” In Modern Chinese Religion: Value Systems in Transformation. Edited by John Lagerway, 721-798.  Leiden: E.J. Brill, 2014. [New edition recently released in paperback!]

- “Naturalizing Buddhist Cosmology in the Temple Architecture of China: The Case of the Yicihui Pillar.” In The University of Chicago Oriental Institute Seminars, No. 9. Edited by Deena Ragavan, 17-39. Chicago: University of Chicago, 2013. Naturalizing Buddhist Cosmology.

Vân Tuyền

(Nguồn: The Iowa State Daily)

BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z