Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Thứ tư, 30/12/2020, 08:35 AM

Trang nghiêm đại lễ Hoa Đăng Khánh đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Phước Thọ

Tối ngày 29/12/2020 nhằm ngày 16/11 năm Canh Tý , tại chùa Long Phước Thọ long trọng tổ chức đại lễ Hoa Đăng vía Khánh Đản Đức Phật A Di Đà.

Chứng minh đại lễ, Ban Tổ chức cung thỉnh Trưởng lão Hoà Thượng thượng Giác Hạ Quang, Uỷ viên Hội Đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng Ban Quản trị Môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng; HT. Thích Thiện Thảo, trụ trì Chùa Long Phước Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ; HT. Thích Thiện Kiết, Phó trụ trì, Phó Ban tổ chức; TT. Thích Pháp Quang, Trụ trì chùa Pháp Vân; TT. Thích Nguyên Hùng, Trụ trì Chùa Quảng Ân, Thủ Đức; TT. Thích Giác Phương, Trụ trì TX. Ngọc Thạnh, Phó BTS GHPGVN TX Phú Mỹ, BRVT; TT. Thích Giác Thảo, trụ trì TX Ngọc Huệ, Hệ Phái Khất sĩ; cùng 280 chư Tăng Ni và hơn 1000 Phật tử các đạo tràng gần xa tham dự Đại lễ hoa đăng và pháp hội niệm Phật.

Đại đức Trị sự Thích Quý Hiền, đại diện Ban tổ chức tác pháp thỉnh sư quanh lâm lễ đài chứng minh Đại lễ.

Chư tôn đức Chứng minh đại lễ.

Chư tôn đức Chứng minh đại lễ.

Đại đức trang trọng tuyên đọc lý do của buổi lễ:

“Nguyện vãng sanh về miền cực lạc

Dứt hết liền ác nghiệp trần lao

Liên Hoa chín phẩm đặng vào

Trường xuân tự tại tiêu dao hưởng nhàn.

Chư tôn đức Tăng, Ni tham dự buổi lễ.

Chư tôn đức Tăng, Ni tham dự buổi lễ.

Màu nhiệm Phật hiệu A Di Đà

Với cánh tay huyền diệu luôn xòe đón những chúng sanh mong thoát khổ. Đạo tràng Chùa Long Phước Thọ hôm nay một lòng hướng về cõi cực lạc Tây phương thành kính trang nghiêm long trọng tổ chức Đêm Hoa Đăng, kỷ niệm vía Đức Phật A Di Đà. Với chí thành ôn lại Phật hạnh của Đấng Cha Lành trong ba cõi, đã vì chúng sanh thị hiện nơi đội ngũ trước ác thế này. Cầu mong hết thảy con Phật cũng nghĩ điều Phật nghĩ, nói điều Phật nói, làm việc Phật làm để tương lai cùng làm Phật. Ngỏ hầu thế giới hòa bình, nhân dân an lạc, thiền môn nghiêm tịnh, đại chúng an hòa. Kính lạy Đức Phật A Di Đà, chúng con xin phát nguyện: Mỗi người là một bình minh Luôn luôn tỏa chiếu hành trình thân tâm Cùng nhau bỏ sức dã tràng Để xây đắp những nhân gian nhiệm mầu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể Đạo Tràng. Đó chính là lý do của đại lễ hôm nay”

Tiếp theo chương trình, Toàn thể pháp hội lắng nghe Hoà Thượng Thích Thiện Kiết đọc diễn văn khai mạc lễ hội truyền thống của chùa Long Phước Thọ, thành viên của Môn phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

Đại lễ Hoa Đăng vía Khánh Đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Phước Thọ

Đại lễ Hoa Đăng vía Khánh Đản Đức Phật A Di Đà tại chùa Long Phước Thọ

Tượng Đức Phật A Di Đà và những điều Phật tử nên biết

Pháp hội không ngoài ý nghĩa cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm qua đi để bá tánh khắp nơi sớm hưởng an bình thịnh thế.

Toàn thể chúng hội trang nghiêm cung thỉnh Hoà Thượng Trưởng lão chính toà Pháp hội Ban Đạo từ chứng minh và ý nghĩa của Đại lễ.

Danh nghĩa của Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là Đức Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tên Ngài có 3 nghĩa:

- Vô Lượng Quang có nghĩa là hào quang trí tuệ của Ngài vô lượng vô biên chiếu khắp mười phương thế giới;

- Vô Lượng Thọ có nghĩa là thọ mạng của Ngài sống lâu không thể nghĩ lường được;

- Vô Lượng Công Đức có nghĩa là Ngài làm những công đức to lớn không thể kể xiết.

Pháp hội không ngoài ý nghĩa cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm qua đi để bá tánh khắp nơi sớm hưởng an bình thịnh thế.

Pháp hội không ngoài ý nghĩa cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm qua đi để bá tánh khắp nơi sớm hưởng an bình thịnh thế.

Ngày vía Đức Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Đà là Đức Phật làm giáo chủ ở cõi Tây Phương Cực Lạc

Hành giả tu Tịnh Độ chọn ngày sinh của Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư là ngày 17 tháng 11 Âm lịch hàng năm cử hành lễ vía, nhớ lại Đức Phật A Di Đà. Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư được xem như là hoá thân của Phật A Di Đà.

Theo sách “Đường về cực Lạc”, Ngài sinh vào đời Tống, người Tiền Đường, họ Vương tự Xung Huyền. Thuở thiếu niên thường trì tụng Kinh Pháp Hoa, cảm bầy dê quì mọp nghe Kinh.

Trưởng thành làm quan coi về thuế vụ, nhiều lần lấy tiền công đến Tây Hồ mua cá trạnh phóng sinh. Bị phát giác hình quan thẩm định án tử. Khi áp giải ra pháp trường sắc mặt vẫn bình thản, vì tin rằng do công đức phóng sinh hồi hướng sẽ được sinh Tịnh độ. Nhà vua cảm động tha bổng.

Ngài xin xuất gia, đến Tứ Minh thọ pháp với Tuý Nham Thiền Sư. Ngài tụng Pháp Hoa Sám, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm tưới nước cam lồ vào miệng, được biện tài vô ngại. Ngài tu Thiền nhưng rất mến mộ Tịnh, một hôm đến thiền viện của Trí Giả đại sư làm hai lá thăm: Một đề “nhất tâm thiền định”, một đề “Trang nghiêm Tịnh độ”. Sau 7 lần rút thăm đều rút nhằm lá thăm “Trang Nghiêm Tịnh độ”. Từ đó Ngài tận lực tu niệm hoằng hoá pháp môn Tịnh độ.

Về sau Ngài trụ trì chùa Vĩnh Minh, tôn hiệu Trí giác Thiền Sư, ngài trụ ở đây 15 năm, độ được 1700 vị tăng và cư sĩ qui hướng Tịnh độ rất nhiều. Ngài trứ tác tập “Vạn Thiện đồng quy”, chủ ý khuyến tu các pháp lành qui hướng về Tịnh độ.

Đức Phật A Di Đà là Đức Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc

Đức Phật A Di Đà là Đức Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc

Danh hiệu A Di Đà Phật nói lên điều gì?

Theo kinh Đại A Di Đà, về thời đức Phật Thế Tự Tại Vương ra đời có một vị quốc vương tên Kiều Thi Ca. Vua Kiều Thi Ca nghe Phật thuyết pháp liền bỏ ngôi vua xuất gia làm vị tỳ kheo hiệu là Pháp Tạng, một hôm Ngài đảnh lễ Phật quỳ xuống chấp tay cầu Phật chứng mình và phát 48 lời nguyện. Do nguyện lực ấy sau này thành Phật hiệu A Di Đà.

Lại theo kinh Bi Hoa, về đời vua Chuyển Luân Thánh Vương tên Vô Tránh Niệm có vị đại thần tên là Bảo Hải, vị này có người con tên là Bảo Tạng tướng tốt dị thường, sau xuất gia thành Phật hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Một hôm vua Vô Tránh Niệm nghe Phật thuyết pháp liên phát tâm muốn cúng dường các món ăn uống, y phục cho đức Phật và đại chúng luôn luôn trong ba tháng. Vị đại thần Bảo Hải khuyên vua nên phát tâm bồ đề cầu đạo vô thượng.

Vua liền nguyện sau này thành Phật sẽ làm giáo chủ một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh để giáo hóa chúng sanh; vua Vô Tránh Niệm phát nguyện xong đức Bảo Tạng Như Lai liền thọ ký cho vua sau này sẽ thành Phật hiệu là A Di Đà và cõi nước của Ngài sẽ là cõi Cực Lạc Tây Phương. Vị đại thần Bảo Hải sau này cũng thành Phật tức là đức Phật Thích Ca Mâu Ni. (theo tài liệu Phật pháp bậc Sơ Thiện của Gia đình Phật tử)

Trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà có các nguyện sau đây:

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi, chỉ cần niệm mười niệm mà nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương phát Bồ đề tâm, tu các công đức chí tâm phát nguyện muốn sanh về nước tôi. Lúc họ mạng chung, tôi và đại chúng vây quanh hiện ra trước mặt họ. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới không còn lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ...

Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới không còn lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ...

Sự tích Đức Phật A Di Đà

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu của tôi, chuyên nhớ nước tôi, trồng những cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về nước tôi mà chẳng được toại nguyện thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Nhân ngày vía của Đức Di Đà, chúng ta cầu mong mọi người thân tâm được an lạc, được hạnh phúc. Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới không còn lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ...

b. Tập hạnh là thực hành các điều thiện theo pháp tu của Tịnh Độ Tông. Thường năm đến ngày 17 tháng 11 âm lịch Phật tử chúng ta làm lễ vía của Đức Phật Di Đà. Trong khi gần lâm chung và khi đưa tang hoặc khi cúng lễ thường niệm danh hiệu của Ngài là hiệu THANH TỊNH để trừ những tà niệm, chuyển đổi cảnh đời ô trược thành cảnh giới thanh tịnh sáng suốt như cảnh giới Cực lạc.

Nhân ngày vía của Đức Di Đà, chúng ta cầu mong mọi người thân tâm được an lạc, được hạnh phúc. Cùng hướng về Ngài, niệm danh hiệu Ngài, làm điều phước thiện, nguyện cầu cho thế giới không còn lầm lạc, oán ghét, khổ đau, chia rẽ... Chúng ta hợp sức và đoàn kết lại đề mọi người được an vui trong ánh hào quang nhiệm màu của Đức Phật Di Đà.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

09eb4528a67b56250f6a
Phật tử các đạo tràng gần xa tham dự Đại lễ hoa đăng và pháp hội niệm Phật.

Phật tử các đạo tràng gần xa tham dự Đại lễ hoa đăng và pháp hội niệm Phật.

HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Hỗ trợ duy trì Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam)

“Chúng tôi tin rằng sự tài trợ của các bạn không chỉ giúp chúng tôi làm tốt phận sự của mình mà còn gia tăng mãnh liệt năng lượng sự thiện tâm của chính bạn tới cộng đồng” (Cư sĩ Thiện Đức, Trưởng Ban Biên tập).

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Bài hát ‘Gánh mẹ’ và tranh cãi bản quyền lời hát

Tin Phật sự 11:18 11/08/2022

Cả ông Trương Minh Nhật và nhạc sĩ Quách Beem đều đưa ra nhiều luận điểm để chứng minh mình mới là tác giả của phần lời trong bài hát "Gánh mẹ".

Hãy để cuộc sống nhẹ nhàng hơn...

Tin Phật sự 10:12 11/08/2022

Trên đời này, chắc chắn sẽ có người đem đến cho bạn bi thương, ghen ghét, khiến bạn phải “nghiến răng nghiến lợi mà căm ghét”. Nhưng bạn thử nghĩ lại xem, cũng không hẳn là vì họ quá xấu mà đôi khi chỉ là vì bạn đã quá quan tâm, để ý đến hành động của họ mà thôi!

Ta thương mình nhất là một sự thật

Tin Phật sự 09:10 11/08/2022

Ta thương mình nhất là một sự thật. Ta cũng thương những người thân của mình nhưng ít hơn thương mình và động cơ của tình thương ấy cũng vì ta. Hiếm hoi lắm ta mới mở rộng được biên giới của tình thương, yêu thương tất cả mọi người, mọi loài mà không có điều kiện.

Thương chúng sinh nhưng phải hiểu biết nhân quả công bằng

Tin Phật sự 07:58 11/08/2022

Vì khả năng vật chất của chúng ta không bao giờ là đủ nên chúng ta có một cách rẻ hơn mà hiệu quả hơn, đó là đem băng giảng, đem sách nhân quả cho người ta nghe, đem những lời nguyện để người ta định hướng lại nhân cách, đạo đức.