Phật Giáo

Truyền giới đàn Sa di tại Đồng Nai 

Thứ năm, 14/11/2019 | 11:53

Tiếp nối chương trình đại giới đàn Diệu Tâm, tối ngày 13/11/2019 (17/10 Kỷ Hợi), hội đồng Giới sư quang lâm giới trường, truyền giới đàn Sa di.

>>Tin tức Phật giáo mới nhất 

Tại giới đàn Sa-si, hội đồng Thập sư đã truyền giới cho 489 giới tử Tăng.

Hòa thượng Đàn Đầu: HT. Thích Liêm Chính (Chùa Vĩnh An)

Giáo thọ A-Xà-Lê: HT. Thích Huệ Tâm (Chùa Bảo Sơn)

Thất vị Tôn chứng: Đệ nhất Tôn chứng: TT. Thích Huệ Thiền (Chùa Phước Hội)

Đệ nhị Tôn chứng: TT. Thích Minh Trì (Phật Đà Bửu Tự) 

Đệ tam Tôn chứng: TT. Thích Thông Hạnh (Thiền Viện Thường Chiếu)

Đệ tứ Tôn chứng: TT. Thích Tâm Minh (Chùa Đại Minh)

Đệ ngũ Tôn chứng: TT. Thích Huệ Sanh (Chùa Thanh Long)

Đệ lục Tôn chứng: TT. Thích Đồng Ngạn (Chùa Pháp Quang)

Đệ thất Tôn chứng: TT. Thích Thiện Pháp (Chùa Pháp Thường)

Điển lễ: ĐĐ. Thích Pháp Diệu (Thiền Viện Đạo Huệ). ĐĐ. Thích Đạo Dũng (Thiền Viện Thường Chiếu).

Xin mời độc giả xem chùm ảnh truyền giới đàn Sa di:

 

 

 

 

Ảnh: Ban TTTT PG Đồng Nai

Thiếu Đạt Hiền Việt
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z