Phật Giáo

Long trọng tổ chức Đại giới đàn Chính Hòa lần thứ 2 tại Thanh Hóa 

Thứ hai, 29/07/2019 | 10:27

Trong hai ngày 27,28 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 25/26 tháng 6 năm Kỷ Hợi), đại giới đàn Chính Hòa lần thứ II năm 2019 do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đã chính thức tiến hành nghi thức truyền trao giới pháp cho các giới tử.

>>Tin tức Phật giáo mới nhất 

5e70a8fdaa764e281767

Giới đàn Tăng được tổ chức tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chùa Thanh Hà 34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.  Giới đàn Ni được tổ chức tại Hạ trường Hương Quang – Chùa Chanh, phường Nam Ngạn –TP Thanh Hóa.

aa9e740a768192dfcb90

Ban Tổ chức Đại giới đàn Tăng đã cung thỉnh HT. Thích Thanh Nhiễu đương vi thầy Hòa Thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm đương vi thầy Yết-ma; Thượng tọa Thích Tâm Đức đương vi thầy Giáo thọ;  Giới đàn Ni đã Cung thỉnh Ni Trưởng Thích Nữ Đàm Nhung đương vi Thầy Hòa Thượng; Ni sư Thích Đàm Thành đương vi thầy Yết ma; Ni sư Thích Đàm Hòa đương vi thầy Giáo Thọ cùng chư tôn đức Tôn chứng sư.

Sau nghi thức niêm hương bạch Phật lễ Tổ, chư tôn đức đã đăng đàn truyền Đại giới cho 13 giới tử Sa-di cầu giới Tỷ Khiêu, 10 giới tử hình đồng cầu giới Sa di.

920af0bff234166a4f25

Song song với đàn giới cho chư Tăng, đàn giới cho chư Ni truyền giới tỷ khiêu Ni cho 3 giới tử, truyền giớ thức xoa 5 giới tử, Sa di ni 5 giới tử.

88d30e120c99e8c7b188

Buổi chiều cùng ngày, hội đồng giới sư Tăng đăng đàn truyền giới Bồ tát cho 106 vị trong đó Tăng Ni 16 vị, cư sỹ 90 vị.

Các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh, chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện.

0cd5ca96c81d2c43750c
88d30e120c99e8c7b188
BBT
BÌNH LUẬN
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z