T.T Thích Vân Phong truyền cảm đọc bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ

Thứ sáu, 11/01/2019 | 19:17

Mời quý vị Phật tử nghe bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ, người được coi là “ngọn đèn tổ của Phật hoàng Trần Nhân Tông, lấy tâm truyền tâm… làm phấn phát ngọn gió lành nhà Phật”. Những câu thơ vẫn còn nguyên cảm xúc nồng nàn, mãnh liệt qua giọng ngâm của Thượng tọa Thích Vân Phong.

Bài liên quan

Thượng tọa Thích Vân Phong đọc bài thơ "Vào vòng cát bụi" của Ngài Tuệ Trung Thượng sĩ. 

Phải mài dũa tâm ý trong dòng đời dông tố nhưng, không bị ràng buộc bởi những tháo gỡ. Tâm linh diệu, sự giác ngộ vĩ đại đến thế! A Di Đà Phật!

"Thời tiết xoay vần xuân đến thu

Cái giờ xồng xộc đã lên đầu

Giàu sang ngó lại chưa tràn mộng

Năm tháng mang theo chức học sầu

Biển khổ vần xe lăn lấp thấp

Sông yêu bọt nước mất còn đâu

Trường đời ví chẳng sờ lên mũi

Ngàn thưở lương duyên chỉ bóng màu"...

Tuệ Trung Thượng sĩ là một trong những nhà thiền học xuất sắc vào bậc nhất của nước ta trong triều đại nhà Trần. Ông không chỉ là một Thiền gia đắc đạo, một ẩn sĩ, thi sĩ, mà còn là một vị tướng có nhiều công trạng trong hai cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên - Mông vào những năm 1285 và 1288.

Bài liên quan

Tuệ Trung Thượng sĩ tên thật là Trần Tung. Ông là con đầu của Minh Khâm Từ Thiện đại vương Trần Liễu, là anh ruột của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và cũng là anh ruột của Hoàng hậu Nguyên Thánh Thiên Cảm (vợ vua Trần Thánh Tông). Ông sinh năm 1230, mất năm 1291. Ông được Trần Thái Tông nhận làm con nuôi sau khi Trần Liễu qua đời và được phong tước Hưng Ninh vương. Tuệ Trung Thượng sĩ tu Phật, nhưng không khép mình vào “tam quy ngũ giới”. Ông là nhà Thiền học thông tuệ, sắc sảo trong suy nghĩ và hành động. Ông đã được Trần Nhân Tông hết lòng ca ngợi trong bài Hành trạng của  Tuệ Trung Thượng sĩ, rằng: “Thuở nhỏ, Thượng sĩ bẩm tính thanh cao, nổi tiếng thuần hậu. Được cử trấn giữ quân dân ở lộ Hồng. Hai lần giặc Bắc xâm lăng, có công với nước, lần hồi được thăng chuyển giữ chức Tiết độ sứ vùng biển trại Thái bình. Về cốt cách, Thượng sĩ là người khí lượng thâm trầm, phong thần nhàn nhã. Ngay từ thủa còn để chỏm đã hâm mộ cửa Khổng. Đến tham vấn Thiền sư Tiêu Dao ở Phúc đường. Người đã lãnh hội được yếu chỉ, bèn dốc lòng thờ làm thầy. Ngày ngày chỉ lấy việc hứng thú với Thiền học làm vui, không hề bận tâm đến công danh sự nghiệp”.

Tuệ Trung Thượng sĩ - Nhà Thiền học thông tuệ.

Tuệ Trung Thượng sĩ - Nhà Thiền học thông tuệ.

Với Tuệ Trung Thượng sĩ thì Thiền giả không được xa lánh cuộc đời mà trái lại, cần phải dấn thân vào nó, xem cuộc đời là nơi thử thách, tôi luyện con người. Trong lò lửa hồng của cuộc đời, đóa sen vàng Phật pháp vẫn tỏa sáng góp hương làm đẹp cho đời. Trong vườn Thiền Việt Nam, bên cạnh tập đại thành triết học Trần Thái Tông, Tuệ Trung vẫn thể hiện tiếng nói riêng của mình với những quan niệm mới, độc đáo và sâu sắc, từ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa Thiền học Việt Nam với phong cách tiêu dao, phóng túng của Lão - Trang. “Thượng sĩ là ngọn đèn tổ của Phật hoàng, lấy tâm để truyền tâm. Xưa kia Đức Phật bỏ ngôi vương giả, rời cỗ xe vàng, đến ngồi dưới gốc bồ đề, khai diễn phép vô thượng thừa, cứu độ vô lượng chúng sinh, làm bậc thầy ở cõi người và cõi trời. Thượng sĩ đã mở mang lĩnh ngộ được phép Thiền ấy. Với tư cách là một vị Bồ tát tại gia, Thượng sĩ làm phấn phát lại ngọn gió lành của nhà Phật, đề xướng những châm ngôn để dẫn dắt lớp người hậu học đi tới vầng sáng trác việt”.

Với toàn bộ tư tưởng đặc sắc ấy về Thiền, Tuệ Trung Thượng sĩ đã thực sự trở thành “ngọn đèn tổ của Phật hoàng” Trần Nhân Tông, xứng đáng được ngợi ca là nhà Thiền học thông tuệ.

Bài liên quan
Dương Minh - Minh Tuệ
Phật Giáo
Tháng năm
Tháng
Ngày
Giờ