Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU

Kinh Bách Dụ: Nếm xoài

Thuở xưa, có ông trưởng giả sai người giúp việc mang tiền đến vườn người khác mua xoài. Ông dặn rằng: Con lựa trái nào ngọt hãy mua, bằng không thì thôi.

Thuở xưa, có ông trưởng giả sai người giúp việc mang tiền đến vườn người khác mua xoài. Ông dặn rằng:

-Con lựa trái nào ngọt hãy mua, bằng không thì thôi.

Người giúp việc mang tiền đến vườn xoài. 

Chủ vườn xoài nói:

-Xoài của tôi, trái nào cũng ngọt, không có trái nào chua. Anh hãy nếm thử thì biết.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Người mua xoài nói:

-Tôi phải nếm thử từng trái mới biết, chứ chỉ nếm một trái làm sao biết được hết.

Nói xong, anh liền nếm thử từng trái rồi mới mua.

Người giúp việc đem xoài về nhà, nhìn thấy trái xoài nào cũng bị nếm thử, ông trưởng giả không muốn ăn, sai người mang đổ bỏ hết.

Lời bàn:

Mẩu chuyện này dụ cho người nghe nói trì giới, bố thí được quả vui giàu có, thân thường an ổn, không có các thứ tai họa, thì không tin, lại nói rằng:

Nếu bố thí được giàu có thì khi nào chính ta được giàu có, ta mới tin.

Hiện thời, ai cũng thấy kẻ giàu sang, có người nghèo khổ. Đó đều do đời trước tạo nghiệp lành hay dữ khác nhau mà đời nay thọ quả báo tốt hay xấu. Thế mà, họ không biết suy nhân để cầu quả, mới hoài nghi không tin, đòi hỏi chính mình chứng nghiệm. Một mai họ chết đi, của cải đều mất như người nếm xoài kia, rốt cuộc tất cả xoài đều đổ bỏ hết.

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

HomeAZ 27/01/2021, 16:00

Các loại tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được giới thiệu dưới đây sẽ đáp ứng nhu cầu chi phối, cân bằng nguyên lý Âm Dương, từ đó củng cố các mối quan hệ của gia ch sao cho tích cực nhất.

Thời Mạt Pháp nghĩ về giấc mộng của Vua Ba Tư Nặc

Kinh Phật 11:02 25/06/2022

Thêm một bài Kinh nữa chúng ta nghe Đức Phật nói về thời kỳ Mạt Pháp. Khi Đức Phật đang trú tại Kỳ Viên tinh xá (Jetavana) thì Ngài đã kể về 16 giấc mộng kỳ bí của Vua Ba-Tư-Nặc (Pasenadi).

Sự cố chấp chi phối cuộc đời ta

Kinh Phật 10:15 25/06/2022

Ta quan sát kỹ, sẽ thấy bản thân ta cũng dễ có những hành vi, việc làm, lời nói vô tình thiếu kiểm soát làm buồn lòng mọi người, nên ta dễ bỏ qua những sơ suất của họ với ta. Bỏ qua cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, như vậy ta sẽ bớt cố chấp hơn.

Tu trong cảnh động mà lòng không động - Đó mới thực sự tu hành!

Kinh Phật 09:14 25/06/2022

Tu hành, không nhất thiết phải ở trong cảnh tịnh, cũng có thể tu trong cảnh động, cảnh động nhưng lòng không động, đó mới thực sự tu hành.

Vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất mà lại chết không toàn thây?

Kinh Phật 08:42 25/06/2022

Hỏi: Bạch Thầy cho con hỏi vì sao Ngài Mục Kiền Liên có thần thông đệ nhất mà Ngài lại bị chết không toàn thây?